TV-program ledet 556 unge til frelse

En kristen TV-serie på Miracle Channel tar opp tema som har vært forbudt å snakke om i Midøstens og Nord-Afrikas tradisjonelle kultur.

Visste du at en overveldende majoritet av arabisk ungdom er motstandere av IS? Eller at det største rekrutteringsverktøyet for IS ikke er religiøs fanatisme, men mangel på jobbtilbud for arabisk ungdom? Ifølge en årlig spørreundersøkelse* på tvers av hele den arabiske regionen, er den største utfordringen for arabisk ungdom i Midøsten og Nord-Afrika mangel på muligheter. De fleste ungdommene mener også at religion spiller en altfor stor rolle i Midtøsten. Om de kunne flytte til et nytt land etter eget valg, er ikke USA eller Europa nummer en på ønskelisten. Det er De Arabiske Emirater. Dette er typen informasjon som Troens Bevis sin arabiske satellittkanal kan bruke når den produserer TV-program for de 200 millioner arabiske ungdommene som bor i Midtøsten og Nord-Afrika. Vi vet også at et økende antall arabisk ungdom henter nyheter og informasjon fra internett og sosiale medier. Derfor øker vi også våre sosiale plattformer ved å lage interaktive TV-program. 

Visste du at en overveldende majoritet av arabisk ungdom er motstandere av IS? Eller at det største rekrutteringsverktøyet for IS ikke er religiøs fanatisme, men mangel på jobbtilbud for arabisk ungdom? Ifølge en årlig spørreundersøkelse* på tvers av hele den arabiske regionen, er den største utfordringen for arabisk ungdom i Midøsten og Nord-Afrika mangel på muligheter. De fleste ungdommene mener også at religion spiller en altfor stor rolle i Midtøsten. Om de kunne flytte til et nytt land etter eget valg, er ikke USA eller Europa nummer en på ønskelisten. Det er De Arabiske Emirater. Dette er typen informasjon som Troens Bevis sin arabiske satellittkanal kan bruke når den produserer TV-program for de 200 millioner arabiske ungdommene som bor i Midtøsten og Nord-Afrika. Vi vet også at et økende antall arabisk ungdom henter nyheter og informasjon fra internett og sosiale medier. Derfor øker vi også våre sosiale plattformer ved å lage interaktive TV-program.

I løpet av årets første seks måneder var det 556 arabisk ungdom som tok imot Jesus etter å ha sett på programserien «Forbudte spørsmål» for unge. En av våre kvinnelige TV-produsenter i Kairo forteller at de prøver å fokusere på de daglige behovene for unge voksne over hele den arabiske regionen.

– Vi tar en ærlig og brutal kikk på vår egen kultur. Hvorfor tør vi ikke å dele våre personlige problemer med andre? Hvorfor er det så vanskelig for oss å stole på andre?

Suzy, produsenten for programserien, forklarer videre og sier at de kommer over en mengde alvorlige tema som mishandling og voldtekt som går urapportert og holdes skjult.

– I dette programmet snakker vi om disse tingene, men mer enn noe annet, så ønsker vi å gi seerne redskap som kan hjelpe å lege dem så de kan komme videre i livet. Redskapene er basert på bibelske prinsipper, og vi opplever at mange kommer til tro når de opplever at Gud ser dem, og at det er mulig å komme til Gud med alle ting, også det som er sårbart og vondt. Ifølge den gamle tradisjonen i Midtøsten, så har du ikke lov til å prate om intime problemer eller hjertesorg, forteller hun.

– Vi snakker også om rus og andre former for avhengighet, sunne familierelasjoner, hvordan en forholder seg til arbeidsledighet og hva en kan gjøre med det.

TV-programmene inneholder også vitnesbyrd fra seere som har fått sine liv forandret.

Suzy forteller at hun har fått mange ideer til programmet etter å ha vært rådgiver i over 22 år. 

– Jeg har jobbet mye med ungdom. Men selv 40-åringer kan ha den følelsesmessige modenheten til en tenåring, da ubehandlet trauma stopper utviklingen. Jeg snakker med kvinner som ble misbrukt av familiemedlemmer, og som ble befalt av andre i familien til aldri å prate om det.

– Når jeg gir sjelesorg ser jeg virkelige problemer. Ofrene har aldri kunnet bli fri. De lever fremdeles under det vonde som skjedde. Og dette er ikke riktig. Ved å lage en TV-serie der vi belyser en del av disse temaene, som gjerne er skambelagt i tillegg, og kommer med konkret veiledning, når vi unge over hele Midtøsten og Nord-Afrika. På denne måten kan seere som f.eks. bor i Jemen og andre land som har lite tilgang på informasjon, få hjelp ved å høre rådene fra våre rådgivere, fastslår hun.

Vitnesbyrd:
Mohammed fra et arabisk land ringte en rekke ganger etter å ha sett på ungdomsprogrammet «Forbudte spørsmål». Han likte ikke å pratet om personlige problemer og anklaget Bibelen for å oppmuntre til utskeielse og drikking. Oppfølgingskontoret ba for Mohammed i en måned. Så ringte telefonen. Mohammed lurte på om han kunne få tilsendt en bibel. Spørsmålene hans forandret seg og ble dypere. Han spurte også hva det betydde å ha en personlig relasjon med Jesus, et utrykk som ofte brukes på Miracle Channel. Oppfølgingskontoret fortsetter og be om at Gud vil fullføre verket Han har begynt i Mohammeds hjerte.

10 hovedfunn blant arabisk ungdom:
1. De fleste er imot IS og tror at IS vil mislykkes.
2. Mangel på jobbmulighet er IS sitt største rekrutterings verktøy.
3. Religion har for stor rolle i samfunnet.
4. Saudi-Arabia, Emiratene og USA betraktes som deres største allierte.
5. Det er delte meninger om Irans atomavtale og den syriske konflikten.
6. Fem år etter den arabiske våren prioriterer de fleste unge stabilitet over demokrati.
7. De ønsker større personlig frihet og økte menneskerettigheter, spesielt for kvinner.
8. Emiratene blir sett på som det beste landet å bo og å sette opp en virksomhet i.
9. De er bekymret for fallende oljepriser, men mener fremdeles at de har krav på subsidiert energi.
10. Flere unge får nyhetene over nett enn gjennom TV og aviser

*Kilde: arabyouthsurvey.com 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter