En morder blir frelst

– Jeg er ved foten av Himalaya i nordøst India og samtidig i inngangsporten til Bhutan og Tibet. Dette området var en del av Silkeveien. Her treffer jeg Matthias, en av våre innfødte evangelister.

Matthias er i midten av 40-årene og i fulltidstjeneste. På bildet ser du Matthias i midten sammen med sin familie. Han plantet sin menighet i nærheten av sin egen bolig i 2011. Forsamlingen teller nå 50-60 medlemmer.  

– Hvem blir frelst i menigheten din Matthias?
– Flere fra muslimsk bakgrunn, men også buddhistisk og hinduistisk bakgrunn. Harde muslimer er vanskelig å forkynne for. Men menigheten øker hele tiden. Jeg har også plantet to andre søstermenigheter siste par årene med 15-20 medlemmer i hver. Ingen av disse er fra kristen bakgrunn.

– Hvordan blir mennesker frelst?
– Vi forkynner budskapet fra dør til dør og på utendørsmøter. Det fungerer.

– Fortell om din bakgrunn for å stå i din tjeneste?
– Jeg var hinduist og skulle søke freden i buddhisttemplene i Bhutan på 80-tallet, men jeg fant ingen fred. Far til han som senere ble min svigersønn jobbet der. Han vitnet for meg og jeg tok imot Jesus. Senere har jeg fått gått to år på bibelskole.

Mathias forteller videre om morderen Pardeshi (45) som var hinduprest med 4-5 liv på samvittigheten før han ble frelst.

– Hvordan ble du kjent med morderen?
– Jeg gikk på husbesøk, fikk inngang til å vitne for ham og han tok imot Jesus. Hele familien hans er nå frelst. Pardeshi er nå heltidsevangelist og leder den ene søstermenigheten vår. Han er uten økonomisk støtte.

– Klarer du å livberge deg da?
– På en måte. Kona jobber på teplantasje og tjener 300 norske kroner pr. mnd. Hun forsørger oss.

Mathias døpte nylig 17 nye troende. Han opplevde bl.a. at ektepar som hadde vært barnløst i 15 år kom til menigheten. Dem fikk etter forbønn et velskapt barn som nå er ett år gammel. Ekteparet ble frelst og tillagt menigheten.

Matthias er en av våre nærmere 1300 innfødte evangelister. Evangelister som forandrer mennesker og hele områder ved deres frimodighet og styrke.

Du kan underholde din egen evangelist, eller deler av en evangelist, ved å sende tro fast til 2377 (du blir da kontaktet vedr beløpsstørrelse og detaljer), eller ta kontakt på telefon 38357500. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter