Mennesker finner Jesus i Bhutan

Bajrangbali* bor på grensa til det strengt buddhistiske Bhutan. Han har vunnet 500 familier for  Jesus og plantet 25 undergrunnskirker i buddhistnasjonen.

Bajrangbali er en av Troens Bevis sine fem evangelister som jobber i dette lille fjellandet inneklemt mellom Tibet og India.
Den godt aldrende evangelisten, som har kone og seks voksne barn, er i tillegg pastor for en kirke her på grensen til Bhutan. Jeg fikk lov til å komme hjem til familien og nyte deres tradisjonelle bhutanske mat før Bajrangbali begynner å fortelle det som for meg blir et misjonseventyr.

– Undergrunnskirkene har jeg plantet i ulike distrikt og områder inni Bhutan. De fleste av disse kirkene har jeg gitt over til trofaste arbeidere, men fire av kirkene har jeg fortsatt tilsynet med.
Jeg får ikke lov til å krysse landegrensen når jeg vil, fordi jeg er tatt av myndighetene for evangelisering.

Hvordan er din historie i Bhutan?
– Jeg jobbet over 20 år i et offentlig departement inne i Bhutan, samtidig som jeg forkynte evangeliet på fritiden. Det var i den perioden at jeg ved Guds nåde fikk være med å vinne 500 familier for Jesus forteller Bajrangbali rolig og lavmælt.

500 familier inni det buddhistiske Bhutan? En mann fra det vekkelsesfattige Vesten må nesten klype seg i armen.

– Jeg fikk flere advarsler om fengsling fra landets minister fortsetter Bajrangbal. Jeg skulle til å bli torturert. Men Gud gjorde et mirakel og sendte engler som beskyttet meg. Jeg måtte flytte fra Bhutan og hit på andre siden av grensen for 16 år siden. Jeg bar med meg en visjon om å plante menighet på dette stedet samtidig som jeg ville fortsette med evangelisering og menighetsplanting i Bhutan.  

Hovedvisjonen, og det som driver Bajrangbali, er å nå de mange unådde folkestammer i Bhutan og gjøre disipler. Mange landsbyer og steder er unådde og hans strategi er å trene evangelister på hovedsteder i ulike distrikt og sende dem ut.

– Jeg håper på støtte til 10 evangelister til inne i Bhutan nå. Støtten frigjør dem fra deres vanlige jobber, noe som gjør at dem kan bruke mye mer av sin tid til å spre evangeliet og plante og bygge menigheter. Men overfor myndighetene har en evangelist og pastor offisielt ikke lov til å jobbe fulltid i tjenesten. De trenger en sekulær jobb som dekker over deres kirkearbeid.

Hvordan er den åndelige situasjonen i Bhutan?
– Det bor over 700.000 mennesker i Bhutan og jeg antar at vi nå har totalt 25.000 kristne i landet. Tallet øker jevnt. De aller fleste er buddhister, men det finnes også noen hinduister. Mange buddhister er åpne for å ta imot kristen litteratur men de er redde for å konvertere pga. kongen og lovverket i landet. Ingen kan åpenlyst være kristne. Da må dem forlate landet. Forblir dem så lever dem under fare for tortur. Dåp foregår om natten i fare for å bli oppdaget og bli torturert, fengslet eller skutt. Nord i landet er det lave temperaturer så mange ganger har jeg lagd hull i isen og døpt mennesker. Flere har fått sine føtter forfrosne. Men mange er desperate etter å få døpt seg.

Forfølgelse?
– Ja, mennesker opplever å bli forfulgt. I løpet av de siste tiårene, siden evangeliet kom til landet, så har flere blitt drept, fengslet og torturert for sin tro. Det er ikke gitt for alle å gå inn dit. Du må være villig til å ofre og lide for Jesu navn skyld.

Hvordan kom evangeliet til landet?
– Finske misjonærer kom med evangeliet til landet i 1961. Mange mennesker har kommet til tro måned for måned og år for år siden den gang. Evangeliet går frem. Buddhistmunker og personer som driver med heksekraft blir stadig frelst.

Mange har altså måttet lide for sin tro i Bhutan og pastorer og evangelister har gjennom årene blitt kastet ut av landets styresmakter. Dette skinner tydelig igjennom i løpet av denne vårdagen som jeg er sammen med den rolige og godhjertede evangelisten Bajrangbali i øst-Himalaya. Men på tross av dette så sprenger evangeliet seg en vei også i kongeriket Bhutan. Og det er kanskje under disse kår at evangeliet best finner vei.

*navnet er endret av sikkerhetsmessige årsaker 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter