Brainstorm for evangelister i Bangkok

Troens Bevis inviterte Brevkursevangelister fra sju land i Sørøst-Asia til en konferanse i Bangkok. Her fikk 21 nøkkelpersoner hente ny inspirasjon til å nå de unådde fra Himalayas fjelldaler til Indonesias øyriker.

– Jeg var 9 år gammel da jeg første gang møtte familien til Billy i Indonesia og Pastor Nirut i Thailand sammen med min far, sier Rune Edvardsen mens han ønsker velkommen til det to dager lange seminaret i Bangkok.

– Siden jeg tok over ansvaret for vårt misjonsarbeid, har jeg følt en byrde for å flytte fokuset vårt til Sørøst-Asia, der 75 prosent av verdens unådde bor. 

Rune Edvardsen og Petra T. Aasland, avdelingsleder for Troens Bevis sitt Brevkurs, inviterte 21 Brevkursfeltledere, Brevkursmedarbeidere og innfødte evangelister fra Himalaya regionen, India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Thailand og Vietnam og til et to dagers seminar i Bangkok.  Rune Edvardsen har jobbet iherdig med å etablere nye kontakter og nøkkelpersoner for Troens Bevis sin virksomhet i denne regionen.  

Hensikten med seminaret er å gi deltakerne en større innsikt i Troens Bevis sitt arbeid og visjon for Sørøst-Asia.  Petra T. Aasland bruker også tid på personlig oppfølging av hver enkelt medarbeider. Rune Edvardsen er tydelig på at Troens Bevis ønsker tilbakemelding fra feltet om hva som kan gjøres enda bedre for å tilrettelegge arbeidet for dem.

– Jeg vil være helt klar på at ingenting er viktigere for Guds rike enn menigheten. Men vi må lære å tenke utenfor menigheten for å nå de unådde, sier Rune til deltagerne.

– Ta Thailand som eksempel. Hvorfor er det bare 600 000 kristne i et land som har 68 millioner innbyggere?

Brevkursevangelistene nikker gjenkjennende. De får alle en mulighet til å dele litt fra omstendighetene de jobber under i sine respektive land.

– De siste to månedene har vi startet fem nye menigheter med nye troende fra buddhistisk bakgrunn, sier Brevkursfeltleder Pastor Nirut fra Thailand. – Men vår største utfordring er å få folk til å velge Jesus som deres eneste Gud, og ikke én av mange.  Vårt mål er at 10 % av befolkningen vår skal være kristne innen 2030. Det er noe som menighetene våre må stå samlet om.  

Nirut er klar på at det å nå Thailand med evangeliet er et oppdrag den nasjonale menigheten ikke klarer alene.

– Menighetsmedlemmene klarer å støtte menighetene økonomisk, men ikke den utadrettede virksomheten, sier han.

Pastoren fra Myanmar mener at den største utfordringen deres er at folk tror de forråder kulturen sin når de blir kristne. De må også forandre ID kortet sitt og det kan føre til forfølgelse. Men mange er fattige og lever helt uten håp. De får nytt livsmot når de hører evangeliet, sier han.

De to Brevkursmedarbeiderne fra Nepal forteller at de har hatt det svært travelt siden Rune Edvardsens musikk festival i Katmandu før jul. Da fikk de 4800 nye kontakter å følge opp.

 – Nepal ligger mellom India og Kina. Vår hindu regjering har nå iverksatt en ny lov.  Den som omvender en hindu til kristendommen får en bot på 1000 rupier og 2 år i fengsel. Men kirken vokser på tross av alle problemene vi har. På grunn av jordskjelvet i fjor kollapset økonomien vår og 50 % av landets arbeidere jobber nå i andre land for å forsørge familiene sine. Det er stor nød og mange er åpne for Gud, legger de til.

Brevkursmedarbeideren fra Himalaya forteller at de har 500 evangelister som er klare til å gå ut med evangeliet. Utfordringen er at mange av dem mangler støtte. Fordi de fleste utpostene krever minst 3-4 timers gåtur hver vei er det ekstra tidskrevende, spesielt for dem som også må ha en vanlig jobb for å forsørge familiene sine.

I Indonesia har de en spesielt vanskelig geografi med 17 000 øyer og vanskelig postgang.  – Derfor har vi laget Brevkurset om til en bok istedenfor flere leksjoner som må leveres hver for seg.  Når de sender oss sitt vitnesbyrd, får de diplom fra oss, forteller Brevkursfeltleder Billy.

Fra India får vi høre fra Brevkursfeltleder Jyoti at Gud gjøre stor ting på tross av økt forfølgelse.

– Myndighetene sier at de kristne har økt med 15 % og utgjør uoffisielt 15-16 % av befolkningen.  Det er en stor vekkelse på gang som gjør at myndighetene innfører en rekke lover som gjør det mye vanskeligere å evangelisere. Mange sier også at de vil med glede ta imot Jesus, men den store testen er om de sier at Han er den eneste Gud.  

Den kvinnelige pastoren fra Vietnam forteller at der har de to slags menigheter, den offisielle og husmenighetene. Det er husmenighetene som merker forfølgelsen mest.

En rød tråd er forfølgelsen de opplever som kristne. Thailand er ett av de frieste landene i Asia, men selv her er det regler som ikke må brytes. Rune Edvardsen inviterer alle til å være med på å tenke høyt om hvordan Brevkurset kan bli ennå mer brukervennlig. Flere syntes det var en god ide å gjøre det om til en bok, slik kontoret i Indonesia har gjort. Og et annet ønske var å gjøre Brevkurset tilgjengelig på en mobilapp.  De fleste i Asia har mobil og trykkekostnadene vil bli mye mindre. Dermed kan menigheter også få bruke det til å gi medlemmene sine en grunnleggende innføring i den kristne troen. På grunn av kostnadene er Brevkurset kun reservert for søkende og nyfrelste.  Midlene som da blir frigjort kan bli investert i evangelister og utadrettet virksomhet.  Petra er enig.  Dette er en god ide.  Utfordringen er å utvikle en slik app på et minimalt budsjett.

De to seminar dagene har gått fort.  Deltagerne er knyttet opp mot et nettverk og har fått både åndelig og kreativt påfyll til tjenesten videre. Det er tydelig at det nye felleskapet har gitt mersmak. Mens deltagerne utveksler kontaktinformasjon og knipser bilder av sine nye venner, roper Billy håpefullt: – Da sees vi om to år i Jakarta!

I dag kan du være med å hjelpe evangeliets fremgang i Sørøst-Asia ved å støtte våre Brevkursevangelister med en gave.

Brevkurset «New Life School»

  • Brevkurset er en av de fire virkegreinene til TBVE.
  • Det har oppfølgingskontor i Burundi, Himalaya regionen, India, Indonesia, Thailand og Vietnam. Flere er under planlegging.
  • Siden 70-tallet har mer enn 6,7 millioner elever tatt Brevkurset som gir en grundig introduksjon til evangeliet.

Støtt oss 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter