Påfyll i ekteskapet fordi det lekker

Evangeliet er det beste påfyll i ekteskapet, sa Stina og Kai Johansen under ekteskapsseminaret torsdag formiddag under Stevnet.

Kai Johansen var først ute og presiserte at dagens tema er viktig hvis vi skal klare å fullføre misjonsbefalingen.

– Grunnen til at vi trenger påfyll i ekteskapet er at det lekker. Vi er ikke alltid på topp. Seminarer som dette er for dem som tror at ekteskapet trenger påfyll. Men mange ekteskapskurs presenterer et sett av tips; ti punkter for et godt ekteskap.

– Problemet er bare at du ikke får til det til og at slike tips ofte fører til fordømmelse, mente Kai, og pekte på en bedre vei.

Evangeliet hjelper oss å leve i nåde
– Mange av disse tipsene er loviske og de går ikke til roten. Evangeliet er en hjelp til å leve i nåden og tilgivelsen. Bibelens løsning på synd og det ikke å få det til er nåde. Men nåden fungerer bare for de ydmyke, ikke for den stolte, hovmodige eller arrogante.

– Paulus oppfordrer oss i Galaterbrevet kap. 5 til å leve et liv i Ånden. Å leve i Ånden er å leve avhengig av Gud. Derfor er evangeliet det beste påfyll i ekteskapet. Vi skal ikke kreve av hverandre, men selv erkjenne våre feil og be om tilgivelse.

– Du må innrømme at du er skitten for å be om såpe. Jesu blod renser oss fra all synd. Jeg trenger denne nåden hver dag. Synden har ikke det siste ord. Nåden har det siste ordet. Derfor må vi følge Bibelens oppfordring i Jakobs brev 5:16, om å bekjenne syndene for hverandre. Da opplever vi tilgivelse og nåde, understrekte Kai.

Respektere hverandres svakheter
– Adam og Eva var nakne i Edens hage, men de opplevde ingen skam. Det å kjenne til og samtidig respektere hverandres svakheter, «være nakne» for hverandre, gjør oss ydmyke og i stand til å leve i overbærenhet og tilgivelse.

– Er Stina og jeg som skapt for hverandre? Nei, vi er utrolig forskjellige. Derfor er vi avhengig av Guds nåde. Vi klarer ikke å leve etter de mange prinsippene om hvordan gode ekteskap fungerer. Da blir det viktigste ikke å kreve at den andre forandrer seg, men å ha et ønske om selv å bli forandret, poengterte Kai, og leste fra 1Johs 1:7 om å leve i lyset.

Å leve i lyset er å leve i nåden. Da blir vi renset i Jesu blod.

Hvorfor lekker det og hva kan vi gjøre?
Stina Johansen tok opp tråden etter Kai og minnet om at mange ektepar etter en tid, oppdager at de til stadighet diskuterer de samme tingene. Det er som en runddans. Ting som økonomi, barneoppdragelse, jobb, forholdet til svigermor og fritid.

– Vi får det ikke til i egen kraft. Hvorfor? Fordi mange glemmer at den egentlige årsaken ikke ligger i de ytre tingene, men under «isfjellet», mente Stina, og tegnet en skisse av det berømte isfjellet, der kun 10 % er synlig på overflaten.

– De egentlige, underliggende problemene ligger gjemt under isfjellet. Dette er et bilde på det indre livet; følelseslivet, som rommer følelser av frykt og det ikke å strekke til, avvisning, anerkjennelse eller det å miste friheten.

Frykten er den verste fienden
– Frykten for å miste tryggheten, relasjoner eller nærhet til andre er ofte bakenforliggende årsaker. Dette gir seg utslag på overflaten i måten vi reagerer på og oppfører oss i gitte situasjoner. Men vi kommer ikke til roten hvis vi bare konsentrerer oss om å løse problemene på overflaten, selv om det selvsagt er viktig også å finne praktiske løsninger på disse.

– Gud skal være vår trygghet. Den fullkomne kjærligheten fra Ham driver frykten ut. Tryggheten vi har i Jesus er en fantastisk beskyttelse mot frykt. Vår ærlige overfor hverandre, snakk sammen og lytt til hverandre, vis raushet og godhet. Det er håp for alle ekteskap bortsett fra dem som ikke vil ta imot hjelp.

I den etterfølgende paneldebatten ble det framholdt at mangel på ydmykhet ofte kan være det største problemet. Det er den ydmyke som får nåde. Begge må være villige til å jobbe seg gjennom relasjonelle problemer, for å komme styrket ut av en eventuell vanskelig situasjon. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter