Glede i byen

De samme tegn og under som en finner i Apostlenes gjerninger skjer i dag i Asia. Reaksjonene er de samme. Noen blir sinte, andre blir glade!

Da evangelisten Filip dro ned til Samaria og forkynte Kristus i den første kristne tid leser vi i Apostlenes Gjerninger 8: 8 at «det ble stor glede der i byen.» Filip hadde forkynt Kristus i Samaria, og da folket hørte og så de tegn han gjorde skapte det både respekt og tro blant folket. Urene ånder for ut av mange som var besatt, og vanføre og lamme ble helbredet. Det samme skjer i Asia i dag, men andre reagerer også med sinne og vrede. I en annen by fører et møte med Jesus til at kriminalstatistikken synker.glede i byen landsbyEn familie i landsbyen ønsker forbønn av innfødte evangelister

Maung, en av TBVE sine omlag 1100 evangelister forteller om et besøk i arresten etter at lignende ting hadde skjedd: «De siste månedene har jeg fokusert på å besøke nye troende og be for dem. Vi har hendene fulle om dagen med å gjøre mange unge i landet vårt til disipler for Jesus Kristus. For en tid tilbake var det en ikke-kristen familie som spurte om jeg ikke kunne komme og be for barnet deres som hadde blitt lam og besatt. Dette skjer ofte i vår kultur med heksedoktorer og tradisjonelle religioner. Etter at jeg, ved Jesu kraft, kastet ut demonen ble barnet helt friskt og gikk omkring på føttene som før. Da folkene i landsbyen så dette underet var det mange som ville tro på Jesus Kristus. Da politiet fikk vite om episoden satte de meg i arresten i tre dager og sa at jeg hadde brutt loven. De prøvde også å få penger av meg, men jeg hadde ingenting å gi til dem. De måtte la meg gå etter tre dager, men påla meg strengt at jeg ikke måtte forkynne evangeliet i andre landsbyer. Likevel har jeg holdt kontakten med de nye troende og invitert de hjem til meg og undervist de i Guds ord. Politiet og landsbysjefen prøver iherdig å få de til å forandre mening og trekke seg tilbake fra oss, men de ni nyfrelste har bestemt seg for å følge Jesus. Be for meg og disse nye troende om beskyttelse», avslutter Maung.

To venner ble oppsøkt
Den innfødte evangelisten Sabir forteller om to gutter han møtte sist måned i Asia. Disse hadde ikke vært til mye velsignelse for andre, men heller til plage og besvær. Men det var inntil dagen da de forvillet seg inn på et ungdomsmøte. Evangelisten Sabir forteller videre: «Aslam hadde ikke et godt rykte på seg. Jeg spurte hvilken jobb han hadde og Aslam svarte kort, «privat jobb». Etter møtet kom guttene og fortalte meg at de var tyver og ranere, og at de var ettersøkt av politiet. Hva gjorde disse på ungdomsmøte? Det var de overrasket over selv også.
glede i byen asifDitt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119:105) Det er uvurderlig å ha innfødte evangelister som kan lede nye troende de første skritt på veien.

Jeg bestemte meg for å oppsøke de igjen. Da jeg senere fant dem sa de at de ikke kunne vende om, for de var så dårlige mennesker. Aslam hadde gjort mye galt helt siden 14 års-alderen. Slik forsørget han sine tre eldre søstre og sin mor med alt de behøvde. Siden han ikke hadde utdanning skaffet han seg inntekt ved hjelp av våpenet. Han hadde selv skutt, og politiet hadde skutt etter han og drept en av hans beste venner, men de hadde ingen bevis mot Aslam. Han hadde sett døden i øynene, men trodde ikke det var tilgivelse for slike som han. Etter dette hadde han bare gjort mindre innbrudd og tyverier, men han greide ikke å slutte med det. Da kunne jeg fortelle fra Bibelen at alle synder kan bli tilgitt når vi tror på Jesus og vender oss bort fra synden. Jesus kom for syndere. Aslam gråt i flere timer mens vi ba for han. Hjertet hans var knust og han åpnet opp for Kristus. Han har sluttet med mørkets gjerninger og vil nå heller tjene til det daglige brød med en liten butikkjobb.»

Slik blir det glede i byen og lys i mørket. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter