Kirka fylles av tidligere hinduer og buddhister

Glenn Tønnessen, administrativ leder i Troens Bevis skriver befinner seg akkurat nå i Himalaya-området og skriver hjem om sine inntrykk.

 

Varmen er påfallende, selv i vårmåneden april. Like nedenfor plattformen sitter pastor Kiran Lama og tilber. Jeg er på søndagsmøte hos en av våre innfødte evangelister.

Siliguri i Himalaya-området er en støvete by med omkring 300.000 mennesker. Byen er sterkt hinduistisk og det antas at mer enn 90 % er hinduer og buddhister. I dette området jobber 15 av våre godt 100 innfødte Himalaya-evangelister på heltid med å plante menigheter og lede mennesker til Jesus. Det rapporteres fra alle hold at kirken har fremgang. 

 – Jeg plantet denne kirka for 16 år siden. Alle har hinduistisk og buddhistisk bakgrunn. Jeg har også plantet to andre søstermenigheter få kilometer unna.  Vi opplever mange helbredelser. Demonbesatte blir satt fri. Deretter blir dem frelst og tillagt menigheten, forteller vår innfødte evangelist ydmykt.

Kiran jobber som fulltidspastor sammen med kona Rebecca. Ekteparets tre barn er også aktive i kirka. Det gjør det enklere når kirka er en del av familiens bolig. 

– Nesten alle i kirka er fattige og klarer derfor ikke å gi meg inntekt nok. Derfor er jeg veldig takknemlig for støtten fra Troens Bevis. Ellers kunne vi ikke ha jobbet fulltid i tjenesten. 

Etter en halvtime er kirka nesten fullsatt. 80 personer i alle aldre lovsynger begeistret. Åndsatmosfæren er påfallende. Det er fantastisk at tidligere hinduer og buddhister nå tilber Jesus. Det går langt over en time før jeg får hilse menigheten fra Norge samt dele Guds ord. Ordet blir godt tatt imot. 

himalayaglenn2016

Alt dette er mulig ved at denne innfødte evangelisten får 500 kr pr. måned i støtte fra partnere i Norge.  Feltlederen i området er nå klar med 50 nye evangelister i flere av de unådde områdene av Himalaya. Jeg tar spørsmålet med meg hjem i kofferten til Norge om en god ukes tid. I mellomtiden venter nye områder i Himalaya.   

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter