Var som en mor for barna i Finnmark

Kari og ektemannen Gudolv levde et rikt liv som lærere på kryss og tvers av Norge. De var kjent som et gudfryktig ektepar med et stort hjerte for andre. Da Kari E. Sande gikk bort i 2013, fikk Troens Bevis en testamentarisk gave fra henne på 700 000 kroner.

 – Det kom ikke som noe overraskelse at hun etterlot en testamentarisk gave til Troens Bevis. Hun var veldig opptatt av misjon. Kari støttet mange og var også opptatt av Israels misjonen. Jeg vet at de gikk mye på møter og at hun var en gudfryktig dame, forteller hennes niese Irene Nerleir fra Korgen i Nordland.

– Vi har veldig mange gode minner fra Kari og Gudolv. Hun var veldig koselig, og det var veldig trivelig å komme på besøk til dem. Vi ble alltid tatt godt imot og de visste ikke hva godt de skulle gjøre for oss, fortsetter hun.

– Kari kom opprinnelig fra Melhus, men flyttet til Oppdal da hun ble gift med onkelen min. Da mannen hennes gikk bort i 1996 flyttet Kari til Soknedal for å bo i nærheten av sin niese, Inger Skottholm Posthus. Kari og mannen hennes hadde ikke barn, men de var veldig glade i barn. Jeg opplevde dem alltid som et veldig raust og flott ektepar.

– Kari og Gudolv jobbet over store deler av Norge som lærere. I 1960-årene virket de som lærere oppe i Finnmark. På grunn av de lange distansene i dette fylket måtte foreldrene ofte sende barna fra seg allerede fra første klasse for å bo på internat på skolen. Kari jobbet både som lærer og husmor med ansvar for barna som bodde på internatet.

– Der ble hun nok som en mor for mange, legger Inger Skottholm Posthus til.

– Hun fortalte at det var mange kvelder hvor hun ble sittende på sengekanten for å trøste barn, så unge som 6-7 år, som gråt seg i søvn av hjemlengsel. Det kunne ofte gå flere uker mellom hver gang de fikk se foreldrene sine. Det er klart at det var tøft for barna, som ofte bare kunne samisk. På skolen måtte de snakke norsk. Dette gjorde hverdagen ekstra vanskelig.

Inger forteller videre at Kari hadde forbindelse med flere av disse elevene helt til hun gikk bort i 2013.

– Hun hadde kontakt med mange av elevene helt til sin død. Hun fikk både julekort og besøk fra tidligere elever, så det var nok mange av dem som knyttet sterke bånd og ble veldig glad i henne. 

Etter Finnmark jobbet Kari og mannen som lærere ved Skåtøy ved Kragerø. Deretter jobbet de som lærere på Frøya fra midten av 70’tallet, og senere i Valnesfjord i Nordland.

– De gikk også bibelskolen i Verdalen i sine voksne dager, legger Inger til.

– Kari var veldig opptatt av bibel og bønn de siste årene og det stod på timeplanen store deler av dagen hennes. Jeg vet at hun tenkte på hele familien i bønn.

Da Kari gikk bort i 2013, kom det ikke som noen overraskelse at hun hadde testamentert penger til misjonen.

– Hvordan opplevde dere som familie at Troens Bevis fikk 700 000 kroner av arven hennes til misjon?

– For min del var det helt greit, og jeg har ikke hørt noen innvendinger i familien på det heller, sier Irene. Det samme bekrefter Inger.

– Vi visste at hun ønsket at pengene etter salget av leiligheten og det andre hun hadde skulle gå til misjonen, og hun hadde også skrevet et testament der dette ønske kom frem. Og det var naturligvis helt i orden for oss.

Kari ble begravet ved siden av sin mann i Melhus.
– Det var en veldig fin og verdig begravelse. Jeg tror dette ekteparet hadde det veldig godt i lag, fremhever Irene.

Kari og Gudolv er et ektepar som har satt gode og rike spor etter seg. Både gjennom bønn, som omsorgsfulle lærere og et ektepar som levde ut sin tro for Guds sak. Troens Bevis er svært takknemlig for den testamentariske gaven som blir brukt til å vinne nye mennesker på misjonsmarken for evigheten.

 

Det er ikke vanskelig å sette opp sitt testament

Det finnes ferdige maler å bruke, men det holder å skrive ned det man ønsker og deretter får to andre til å bevitne det. Om ønskelig kan en deponere testamentet i skifteretten. Det er ikke uvanlig å tilgodese en del av sin arv til gode formål. På den måten kan vår livsgjerning fortsette. Ektepar og enkeltpersoner uten livsarvinger kan testamentere bort hele sin formue, mens ektepar og enkeltpersoner med livsarvinger kan testamentere 1/3 av sin formue til veldedige formål.

Økonomisjef Arnold Dragland i Troens Bevis står til disposisjon om formaliteter og hvordan man oppretter sitt testament.
Kontakt Dragland på telefon 38 35 75 07, eller e-post: [email protected]. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter