Jesu møte med Ola Norman

Ukens andakt: «Jesu møte med Ola Norman»

Jesu møte med mennesker er ofte som en hinderløype. Det finnes hindringer som må overstiges. Noen ganger er hindringene lette, andre ganger vanskelige.

Noen av hindringene kan være:
Materiell velstand. Religiøs ballast hvor man ble møtt med loviskhet. Det kan være dømmesyke – eller det kan være stolthet.

Det finnes heldigvis noe som kan åpne dører: Det er et varmt menighetsfellesskap. At noen bryr seg. Et nådens budskap!  

”Og vandre i kjærlighet, slik også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss, en offergave og et blodig offer for Gud, som en velbehagelig duft.” Ef 5, 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter