Forfulgte kristne trenger håp

Fjoråret var det verste året for forfulgte kristne i nyere historie da mishandling, voldtekter, kidnappinger og drap økte.

Situasjonen er kun blitt verre i 2015. Selv land der kristne tilhører majoriteten ser økt diskriminering, eksklusjon og vold. Fremmarsjen til IS og totalitære regimer som Nord-Korea har bidratt til den økte forfølgelsen, melder Åpne Dører.

Men ifølge David Curry, en av lederne for Åpne Dører, vil nok det største behovet som forfulgte kristne utrykker, overraske mange.

– Igjen og igjen, de som lever under forfølgelse og de som er blitt flyktninger på grunn av forfølgelse, forteller oss at deres største behov er håp – håpet som de finner gjennom troen og håpet som blir født gjennom vissheten om at kristne i den frie verden husker på dem i bønn.

I over 60 år har Åpne Dører arbeidet i verdens mest undertrykkende land, stått for bibeldistribusjon, bønnetrening og støtte for forfulgte kristne.

– Vi trenger å be hver eneste dag for den forfulgte kirken. Jeg tror at dette blir et av de mest utfordrende områdene de neste ti årene, sier David Curry. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter