– Har vært en ære å være nominert

Misjonsleder for Troens Bevis Verdens Evangelisering, Rune Edvardsen, er også grunnlegger og leder for Dina-stiftelsen. Dina-stiftelsen var en av ni finalister til Plan Norges Jentepris som ble tildelt 12 oktober. Prisen gikk til Deeyah Khan som har gjort en fremragende innsats for jenters rettigheter som filmregissør og aktivist.

– Med Jenteprisen heder vi de som synliggjør de usynlige og de som gir en stemme til de stemmeløse, sier juryleder Knut Storberget. Sammen med Hanne Kristin Rohde, Navjot Sandu, Wasim Zahid og Dina Nybø Olavsen kåret han vinneren som ble offentliggjort 12. oktober.

Blant de 24 nominerte var det ni finalister: Dina-stiftelsen, Lily Bandehy, statsminister Erna Solberg, Safia Abdi Haase, Deeyah Khan, Ada Sofie Austegard og Stine Sofie-stiftelsen, Anne Marte Stifjell og medarbeidere ved Røde Kors hjelpetelefon mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Laila og Amar Bokhari, Charlotte Myrbråten og Hilde Sofie Pettersen for #Jeg har opplevd-kampanjen.

Dina-stiftelsen var nominert for arbeidet med voldtatte jenter i Den demokratiske republikken Kongo.

Kongo er et av verdens verste land å vokse opp i. Krig, korrupsjon og håpløshet råder. Seksuell vold mot kvinner og barn er en av krigens brutaliteter. Sjelden har verden sett en krig der seksuell vold mot kvinner og jenter har vært mer utbredt enn i Kongo.

I over ti år har Dina-stiftelsen arbeidet for de voldtatte jentene i landet. I Øst-Kongo, der krigen herjer som aller verst, har Dina-stiftelsen startet to sentre for voldtatte jenter. På sentrene får jentene et hjem, beskyttelse, medisinsk tilsyn, skolegang og hjelp til å bearbeide traumene.

Rune Edvardsen, satte stor pris på å være blant de ni finalistene.  

– Det har vært en stor ære å være nominert, og vi er svært glad over at en organisasjon som Plan Norge tilkjennegir vår innsats i Kongo. Problemene med voldtektene i landet er større en noen gang, og verden ser ut til å ha glemt det, sier Edvardsen.

Det var på en misjonsreise til Den demokratiske republikken Kongo i 2002 at Rune Edvardsen fikk lille Dina i armene sine.
Hennes fortvilte mor fortalte hvordan hennes to år gamle datter var blitt voldtatt av to menn, og hvordan hun ikke hadde råd til å gi sin datter behandlingen hun trengte. Edvardsen tenkte på sine to døtre hjemme – og fikk et sterkt behov for å hjelpe Dina. Det trengtes midler raskt for å få medisinsk behandling til henne. Edvardsen ringte rundt til familie og venner, og fikk i løpet av kort tid nok midler til å sende Dina til sykehus. Året etter stod et hjem for voldtatte jenter ferdig i byen Goma, og Dina var den første jenta som flyttet inn. Dette ble starten på Dina-stiftelsen.

Møte med lille Dina ble redningen til hundrevis av andre jenter som er blitt ofre for en av krigens brutaliteter. I dag gir stiftelsen hjelp til 270 voldtatte jenter på to sentre i Øst-Kongo.

En verdig vinner
Årets jentepris gikk til Deeyah Khan som på kort tid har markert seg som en av verdens ledende dokumentarister – og en forkjemper for jenters rettigheter. I sitt yrkesliv har hun jobbet for å bekjempe de holdninger som førte til at hun selv forlot familie og hjemland for å overleve; sosialt og personlig. De siste årene har hun stått bak internasjonale konferanser og arrangementer med temaer som menneskerettigheter, ytringsfrihet, vold mot kvinner, tvangsekteskap, æresdrap, religiøs fundamentalisme og terrorisme.

I februar 2015 arrangerte hun konferansen World Women i Oslo for; «å bringe ekstraordinære individer sammen, for å forsterke deres stemmer, og for å bli med dem i solidaritet i deres kamp for en mer inkluderende og likeverdig verden.»

– Deeyah Khan er en høyst verdig vinner. Som menneskerettighetsaktivist utpeker hun seg ved å mestre både kunstnerisk uttrykk, politisk påvirkning og mobilisering. Hennes historier om enkeltpersoner har ført til systemendring for de jenter som rammes av krenkelser, sier juryleder Knut Storberget til Plan Norge.

Skal bidra til å stoppe diskriminering
Det er fjerde gang Plan Norge hedrer ildsjeler og organisasjoner som gjør en ekstra innsats for å stoppe diskriminering, vold og overgrep mot jenter. Jenteprisen er blitt en årlig tradisjon og en viktig markering i kampen for jenters rettigheter. Jenteprisens formål er å løfte frem enkeltpersoner og organisasjoner som jobber for å stoppe krenkelser mot jenter og sikre deres rett til beskyttelse og frihet til å gjøre egne valg. Prisen skal bidra til å stoppe diskriminering av jenter. Innsatsen kan være innenfor områder som forebygging av voldtekt, forhindring av tvangsekteskap, forebygging av kjønnslemlestelse, fremme av utdanning eller formidling av stemmen til jenter som ellers ikke blir hørt i samfunnet.

Generalsekretær i Plan International Norge, Kjell Erik Øie, understreker viktigheten av Jenteprisen.

– Vi vet at temaer som voldtekt, tvangsekteskap og lignende er forbundet med stigma og ofte skam. Forhåpentligvis kan Jenteprisen gi fortjent honnør samtidig som vi sender et signal om at jenters rettigheter er urokkelige, sier Øie.

Dette var andre året at Dina-stiftelsen var nominert til prisen. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter