Barnearbeider opplevde kjærlighet for første gang

Himalayas befolkning får møte en levende Jesus gjennom Troens Bevis sitt virke i denne regionen.

Amit Lama kommer fra en avsidesliggende landsby som heter Uttarey i Himalaya. Han ble født inn i en streng religiøs familie der husgudene deres hadde første plass i familiens liv.

Amit hadde en vond barndom. Han forlot landsbyen sin bare 12 år gammel. Fra da av måtte han klare seg alene og jobbe i andre folks hus. Han var født buddhist, men på grunn av svært vonde opplevelser gjennom oppveksten, gav han opp troen på en guddom. Teamet til Troens Bevis sin feltleder, Dawa, kom i kontakt med Amit da de møtte han på det lokale markedet.

– Vi hadde bare en helt kort samtale med han først, men gradvis begynte vi å treffe han oftere, og vi fikk en god relasjon, sier Dawa.

– Da vi delte fortellingen om Jesus med han, benektet han historien og sa: «Hvor var Gud da jeg led og hadde det vondt? Ingen Gud kom og reddet meg. Så jeg tror ikke på noen Gud. Jeg tror på meg selv og ikke på såkalte guder eller gudinner».

– Men da vi traff Amit en uke senere, ble vi overrasket over hva vi så. Hele oppsynet hans hadde forandret seg. Han så ut og oppførte seg som en helt annen person. Men vi ble ennå mer overrasket da han sa: «Takk for at dere gav meg Jesus, jeg forstår nå at det var en som elsket meg så høyt at han beviste sin kjærlighet for meg på korset».

Amit hadde fått med seg Troens Bevis sitt brevkurs «Det Nye Liv», som han hadde brukt uken på å lese. Den uken forstod han noe som forandret hele hans liv. Han forstod at Gud elsker han og at han er verdifull, uansett hvordan andre mennesker har behandlet han.

nepla-amit-2

Buddhistiske bønneflagg som vaier i vinden oppe i Himalaya fjellene.

Men historien om Amit er også en påminnelse. En påminnelse om at Gud trenger villige hender og føtter for å bringe gledens evangelium til dem som ennå ikke har hørt.

Troens Bevis har i dag 114 innfødte evangelister som virker i Himalaya. De bruker Brevkurset «Det Nye Liv» som et redskap til å komme i kontakt med nye mennesker når de er ute og evangeliserer. Dawa forteller at evangelister i dette området bruker mye tid på å besøke stammer og etniske grupper i fjerne fjellstrøk. Gjennom kurset får evangelistene også anledning til å besøke elevene gjentatte ganger, og får dermed fulgt opp dem som tar imot Jesus som sin frelser.

Med fantastiske resultater blir denne metoden brukt ved Troens Bevis sine åtte oppfølgingskontor i Afrika og Asia. Ferske tall viser at inntil nå er det blitt frelst 873 elever gjennom brevkurset hver eneste dag i 2015.

Dawa forteller videre at begynnelsen av 2015 har gått over all forventning. De har fokusert på slum områdene der de fattigste av de fattige bor. De er en oversett gruppe og får minst besøk utenfra.

– De fleste av dem vi besøkte sa at de hadde aldri hørt de gode nyhetene om frelsen, sier Dawa.

– De fortalte at de hadde hørt om Jesus og hadde sett at folk gikk i kirkene, men de hadde aldri fått høre hvorfor de gikk dit. De viste stor interesse etter å få vite mer om Jesus Kristus og hvordan de kunne ta imot frelsen. De trenger regelmessig oppfølging og kontinuerlig forbønn. Hjelp oss å løfte dem opp i bønn. Vårt ønske er å nå folkene i Himalaya med evangeliet og berøre deres liv både sosialt, fysisk og åndelig.

Amit, barnearbeideren, tok imot Jesus som sin frelser den 24. januar i 2015. Nå kommer han til en av de nyplantede menighetene i området der han får oppleve fellesskap og omsorg.

{snippet gavepopup-dynamisk|Støtt misjonsarbeidet i Sørøst-Asia|0}

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter