PYM-leder vil motivere unge for misjon

– Vi må lage nye løpebaner for å kanalisere unge mennesker ut i misjonens tjeneste, sier PYM-leder Bjørn Bjørnø.

– Min tanke og strategi er å være på så mange ungdomsarenaer som mulig. Bibelskoler, folkehøyskoler, festivaler, ungdomssamlinger, etc. Ungdommer i dag er veldig åpne for impulser og de har en lengsel etter å bety en forskjell for andre. Vår oppgave som ledere er å løfte fram behovene og mulighetene og eksponere de unge for det oppdraget som Gud har gitt oss.

– De unge må oppdage verdien av å leve for noe som er større enn dem selv; ja ikke bare noe å leve for, men også noe det er verdt å dø for. Ungdommer i dag er opptatt av å reise og de er opptatt av urettferdigheten i verden.  Vi må presentere Guds plan og hensikt for dem, slik at de kan bli fokusert på det viktige misjonsoppdraget, sier Bjørn Bjørnø, som var en av talerne under årets Sommerstevne i Sarons Dal.

Bjørnø er leder for PYM (De norske pinsemenigheters ytremisjon) som har arbeid i mer enn 60 land på fire kontinent.

Sammen kan vi oppnå mer
– Hver enkelt av oss er kalt til misjon. Jo flere som står sammen desto større muligheter for å nå enda lengre ut. Aldri før i historien har så mange unge mennesker hatt et globalt perspektiv, framholder Bjørnø.

– Ungdom i dag henter impulser, informasjon og ideer fra hele verden. De er globale, men vi må gjøre dem misjonale slik at de kan bli fokusert på viktigheten av misjon.

– Ungdom til ungdom er ofte løsningen. Barn og unge må komme i kontakt med barn og unge i andre land. Da skjer det noe. Vår oppgave må være å finne naturlige kontaktpunkter slik at de kan dele livene med hverandre.

Mye spennende skjer ute på misjonsmarken
– Norske ungdommer har noe å fare med. Vi må lage nye løpebaner for de unge slik at de kan kanalisere sin energi og innsats ut i misjonens tjeneste. Det må bli enkelt å reise ut, mener Bjørn Bjørnø.

– Det skjer mye spennende der ute. Gud virker med tegn, under og helbredelser. Det skjer noe med de unge når de blir vitner til slike ting; når de ser at evangeliet fungerer i praksis.

– Dessuten er kirkene i mange land viktige samfunnsaktører. Kirkene opererer helt annerledes enn i Norge og har en helt annen funksjon i samfunnslivet enn hos oss. Mange steder er kirkene direkte involvert i lokalsamfunnet og møter mange behov, sier Bjørn Bjørnø.

– Med utgangspunkt i Rune Edvardsens initiativ er PYM og Troens Bevis i dialog for å utvikle samarbeidet, ikke minst for å styrke misjonsengasjementet blant barn og unge her i Norge. Om vi som en stor pinsekarismatisk bevegelse står sammen om oppdraget, så vil vi lykkes med å nå ut med evangeliet til alle folk og folkeslag, sier Bjørnø. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter