To kamerater på bønneskolen

Geir Halvor Moi  og Ole Krussland er blant dem som begynner dagen på bønneskolen. Begge forteller at de har gått på bibelskolen i Sarons Dal, men forskjellige år. Geir bor i Seljord og Ole bor i Stathelle.

Hvorfor går dere på bønneskolen?

– Jeg kommer for å få mere fra Gud. Det er en god start på dagen, mener Geir.

– Det er veldig bra å starte dagen med Jesus, legger han til.

– De siste gangene jeg har vært her har jeg kjent at Jesus har kommet nærmere og jeg er blitt mer frimodig.    

Ole forteller at de to kameratene har vært på Sommerstevnet i tre år nå.

Begge har god tro på bønn, og Ole forteller at når han står overfører vanskelige oppgaver pleier han å skrive dem på en lapp om morgenen.

– Så kan jeg krysse dem av etter hvert og se at Gud har hjulpet meg med ting jeg følte at jeg ikke klarte selv. Det er veldig gøy å se at bønn fungerer, understreker han.
– Jeg opplever også det som veldig fint å være her, det er et sterkt nærvær av Gud, og der er spesielt, legger Geir til.



 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter