Bare Gud er spesialist på Gud

– Du kan ikke kjenne Gud med utgangspunkt i deg selv. Det å bli fylt med Den Hellige Ånd er veien til å bli kjent med Gud, sa pastor Øystein Gjerme blant annet i sin inspirerende preken mandags kveld.

– Det er fantastisk å være med å se hvordan evangeliet går fram i vårt land og samtidig høre hva Gud gjør i andre land gjennom Troens Bevis, begynte Øystein Gjerme sin engasjerende tale mandags kveld.

Øystein tok utgangspunkt i 1Korinterbrev 2:11-12 der Bibelen sier at det er menneskets ånd som kjenner de ting som hører mennesket til, og Guds Ånd som kjenner de ting som hører Gud til.

Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud.

Gud definerer selv hvem han er
– I det norske samfunnet er vi opplært til å lytte til eksperter. Men da Gud skapte mennesket skapte Han det i sitt bilde. Gud definerer selv hvem Han er.

– I Johannes 10:30 sier Jesus at Han og Faderen er ett. Jesus er summen av det Han sa og gjorde. Gud er spesialist på Gud. Ingen andre kan si hvem Gud er enn Gud selv. I Norge har vi flyttet definisjonen av hvem Gud er, til vår egen måte å definere Ham.

– Du kan ikke kjenne Gud med utgangspunkt i deg selv. Det å bli fylt med Den Hellige Ånd er veien til å bli kjent med Gud, og å gjøre Ham kjent for andre mennesker. Evangeliet om Jesus Kristus er kjernen i det vi driver med, proklamerte Øystein og minnet om Paulus’ ord i 2Korinterbrev 2:2:

«For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og Ham korsfestet.»

– Vi står i fare for å bygge opp en intellektuell tro, men Gud kan alt om seg selv. Derfor tar Han av Sin Ånd og gir til oss. Veien til Gud handler ikke om vår kunnskap om Ham. Nei, noe inni meg, Den Hellige Ånd i meg gjør at jeg dras mot Ham.

– Mennesket i Edens hage døde da synden kom inn. Lyset slukket inni dem. Men når vi tar imot Jesus blir lyset tent i oss. Da ser vi på oss selv på en helt annen måte. Den som er født pånytt ser sin kropp og sjel på en helt annen måte.

– Vi får en annen ånd straks vi blir født pånytt. Krisen i Norge er at vi er et helt folk som er frarøvet den åndelige dimensjonen. Men Gud vil fylle oss med en Ånd som gjør at vi kan se det sentrale i evangeliet.

– Forvandling kan bare skje når Gud ved Sin Ånd forvandler oss. Det er stor forskjell på forandring og på forvandling. Det er Guds Ånd som forvandler oss fra innsiden, sa Øystein Gjerme blant annet, og avsluttet sin preken med å invitere folk fram for å bli fylt med Den Hellige Ånd. Mange ga respons på invitasjonen.

Se bildegalleri:

{artimageview flickrApiKey=»eeceaffeaa0f86f64a42d81dfa7efec0″ flickr=»Troens Bevis» flickrSet=»72157655458483798″ flickrNumberOfImages=»800″ previewWidth=»400″ caption=»Sommerstevnet 2015″ autoGenerateThumbs=»true» }{/artimageview}

Foto: Nathalie Edvardsen 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter