Seminarer med stor spennvidde og inspirasjon

Formiddagsmøtene brakte mange høydepunkter hele stevneuka igjennom. Frelsen i Jesus og fokuset på det store misjonsoppdraget preget de mange og gode talene.

Sofia Bruno talte om frelsesvisshet
Første taler ut søndags formiddag var Sofia Bruno, mangeårig misjonær på Filippinene og nå pastor i Kirken i Dalen i Kvinesdal. Bruno fulgte på mange måter opp Egil Svartdahls fine forkynnelse om hvilen i Kristus fra lørdags kveld.

– Jeg tror at Gud har et kall og et oppdrag for alle mennesker, men basis for vårt kristenliv er frelsesvisshet, begynte Sofia Bruno sin flotte undervisning, om fundamentet for vårt kristenliv og tjenesten i Gud rike.

– I første Johannes’ brev 5:12 sier Bibelen at den som har Sønnen han har livet, og i vers 13 understreker Johannes at han skriver til den som tror på Guds Sønns navn, for at vi skal vite at vi har evig liv, og for at vi skal fortsette å tro på Guds Sønns navn.

Bruno fortsatte med å liste opp slike ting som ikke frelser oss; gjerninger, penger, religiøse aktiviteter, mat, klær og følelser.

– Hva er vår frelsesgrunn, spurte Bruno retorisk og gav svaret: Jesus og ingenting annet!

Misjon er Guds oppdrag
– Misjon er det arbeid Gud gjør. Vi er av nåde invitert til å være med. Misjon betyr at evangeliet krysser grenser; geografisk, språklig, kulturelt og religiøst, begynte Egil Svartdahl som var andre taler søndags formiddag.

egil-2015-2

Egil Svartdahl

– Kall – kall ikke? Noen tror at de har et misjonskall, andre er usikre og noen tror ikke at de har et slikt kall. Men Gud er en misjonal Gud som søker enkeltmennesker og kaller oss ved navn. Han søker også folkegrupper. Han vil velsigne hver enkelt av oss for at vi skal være en velsignelse for andre.

– Vi har hatt evangeliet i 1000 år, men hva med dem som enda ikke har hørt? Misjon betyr sendelse; det å bli sendt ut. Gud Fader sendte Jesus; Jesus sendte Den Hellige Ånd og Den Hellige Ånd kaller og sender oss; menigheten, understrekte Egil Svartdahl, og hadde følgende avslutningsappell:

– Vi er alle kalt til å være misjonærer. Misjon er lagt på hele menigheten. I kraft av å være Guds barn er jeg Guds misjonær. Jesus ga oss fem misjonsbefalinger for at alle skal vite at det ikke handler om noen få men om alle.

– Vi lever ikke bare for oss selv. Vi lever lokalt, men tenker og handler globalt. Evangeliet er ikke de kristnes budskap alene, men alles. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter