Imam og 70 tilhengere tok imot Jesus

En Imam og 70 av hans tilhengere i Indonesia ble Jesus-troende og undervises nå i den kristne troen gjennom Brevkurset «Det Nye Liv».

En av Troens Bevis sine koordinatorer i Indonesia fortalte nylig at han fikk en uventet anledning til å tale med en muslimsk Imam. De fikk en dyp samtale om Isa (Jesus), og Imamen ble sterkt engasjert av det den indonesiske pastoren delte med han. Den indonesiske pastoren inviterte Imamen til å besøke menigheten hans så han kunne se hvordan de kristne tilba Jesus. Imamen kom på møtet og tok imot Jesus som sin frelser. Men ingen hadde forestilt seg hva som deretter kom til å skje. Neste gang Imamen kom på møte hadde han tatt med seg 70 av sine muslimske tilhengere fra moskeen. Alle 70 tok så imot Jesus under møtet.

– Dette har forårsaket stor forvirring i alle familiene til de nye troende og i hele nabolaget. Ingen skjønner hvordan dette kunne skje, forteller lederen for oppfølgingskontoret til Troens Bevis Verdens Evangelisering i Indonesia.

– Nå bruker Imamen Brevkurset «Det Nye Liv» til å undervise de 70 nye troende i det grunnleggende i den kristne troen, legger han til.

Sist jul gikk de nye troende fra muslimsk bakgrunn sammen med menigheten om å lage en stor julegudstjeneste. De garanterte at samlingen ville være trygg for muslimske opprørere i nabolaget da de selv ville stille opp som vakter.

– Jeg er ikke i tvil om at dette er Guds himmelske rike i arbeid, all ære til Herren, sier den indonesiske pastoren.

Snek seg inn i kirke
Men dette er ikke slutten på historien fra Indonesia. De rapporterer om flere tilfeller der muslimer i nærområdet kommet til tro på Jesus.

En av dem er Amanta, som er født i en muslimsks familie. Han skriver:

«Jeg fikk spesiell opplæring av Imamen som var muslimsk prest i moskeen som lå rett ved siden av huset vårt. Snart begynte jeg også å undervise i religiøse studier. Jeg var spesielt interessert i bønn, og dermed tenkte jeg at jeg også ville lære om bønnelivet til de kristne. Jeg snek meg inn i den lokale kirken så jeg kunne høre på bønnene deres uten at de skulle vite at det var en muslim tilstede. Men ved utgangen var det en som gav meg en bibel. Da jeg kom hjem begynte jeg en sammenlignende studie av Bibelen og Koranen. Jeg ble veldig forundret da jeg kom over verset i Johannes 14:6 som sier at Isa (Jesus) er veien. Mange andre vers i Bibelen gjorde så sterkt inntrykk på at jeg til slutt gav opp å gjøre motstand, og jeg tok imot Isa (Jesus) som min personlige frelser.

Jeg tok kontakt med kristne i denne menigheten og de gav meg Brevkurset «Det Nye Liv», som er et selvstudium i den kristne troen. Det kom til meg akkurat i rett tid for å gi meg full innføring og forståelse av Bibelen. Jeg var allerede en muslimsk lærer, og nå er jeg blitt en lærer for Jesus. Jeg bruker brevkurset til å undervise nye troende om Kristus. Jeg kan forklare troens kjerne, også bruker jeg brevkurset til å bygge videre på det jeg underviser.»

Brevkurset «Det Nye Liv» er en av Troens Bevis sine virkegrener. Det har åtte oppfølgingskontor fordelt på like mange land.  I 2014 fikk kurset 649 004 nye elever på verdensbasis. I alt  265 573 av disse elevene tok imot frelsen etter å ha fullført kurset.

{snippet gavepopup-dynamisk|Gjør det mulig for oss å trykke opp flere kurs. Gi en gave til brevkurset.|0} 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter