Nepal trenger din hjelp

En av våre feltleder i Nepal, Sudip Khadka, er nå tilbake i Norge hos sin norske kone og barn etter en ubeskrivelig periode hjemme i det jordskjelvrammede landet.

– Det var selvfølgelig veldig travelt og vanskelige i Nepal. En helt uvanlig situasjon. Også for våre 30 innfødte evangelister. Mine to barnehjem må rives ned og bygges opp på nytt etter skadene fra jordskjelvet. Mange menigheter har mistet både sine kirker, hus, hjem og sine folk — en situasjon som gjelder for om lag 20 av våre 30 evangelister. Sindhupalchok, hvor evangelistene Gaurav Shrestha og Rosen Tamanghvor jobber, var en av de mest rammede distriktene, der totalt 3000 mennesker døde. Våre to venner er selvfølgelig sterkt rammet og omstendighetene er uvirkelige.

Troens Bevis har hittil sendt 160 000 kroner til å støtte de innfødte evangelistene i denne vanskelige situasjonen. Mer vil sende ettersom som flere gaver kommer inn.

 – Vi har i første omgang kjøpt og delt ut nødvendig nødhjelp til våre evangelister som ris, sukker, salt, presenninger, et slags telt og andre helt nødvendige ting som trengs i en desperat situasjon. Mye av dette er delt ut ved hjelp av helikopter på grunn av vanskelig fremkommelighet. Nå vil vi bruke noe av støtten til å hjelpe med materialer til ødelagte hus, blant annet til taktekking. En evangelist har også fått helsemessig hjelp.

– Jeg var blant annet i en landsby med 70-80 hus, der en av våre evangelister bor. 95 prosent av husene er ødelagt. Jeg så kun 5 til 6 hus stå oppreiste. Husene er bygd av murstein og er tatt kraftig av jordskjelvet. Disse menneskene trenger det meste, men det er ingenting å kjøpe i landsbyen. Så fra helikopteret har vi delt ut  hjelperedskaper til våre evangelister, som igjen har delt ut til folket i landsbyen. Det er vanskelig dersom hjelpen bare kommer de kristne til gode, så vi må være medmennesker å dele med alle. På den måten viser vi nestekjærlighet.

– For mange av våre evangelister tar det årevis å komme på bena igjen. Kirkene er det siste vi bygger opp igjen. Boligene kommer først, for menigheten kan samles i boligene foreløpig. Vi må løse mange andre primærbehov først. Håper dere kan hjelpe dem, avslutter Sudip.

Mer info fra finnes på Sudip Khadka sin facebookside.

Gi 200 kroner ved å sende TRO (mellomrom) 200 til nummer 2377.



 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter