1965 – året mye skjedde

I dag er det 50 år siden Troens Bevis Verdens Evangelisering ble stiftet.

I desember 1964 hadde Aril fått drømmesynet om Sarons Dal og at han skulle bygge et senter som skulle bli:

1. Et inspirasjonssenter for verdensevangelisering.
2. Et forsoningens og enhetens sted for alt Guds folk.
3. Et vitnesbyrd for hele det ikke-kristne Skandinavia om at Jesus fra Nasaret lever i dag.

Dette har ikke forandret seg, men er fortsatt fundamentet i visjonen til Troens Bevis Verdens Evangelisering selv om metodene endres. Straks går han i gang. Våren 1965, for 50 år siden, ble de første spadetak til Troens Bevis Bibel og Misjonsskole tatt. Utdanningen skulle ta sikte på å fostre en ny type misjonærer og evangelister, som kunne ha Markus 16:15-20 som modell. Ved Guds kraft skulle de lære å praktisere og preke det som står i Markus kapittel 16, vers 15-20 på ubrutte felter i Skandinavia, Europa – ja til jordens ender. Veiarbeid, planering og grunnarbeid på den 54 mål store eiendommen påbegynnes. En primitiv møtehall for 2000 mennesker skal reises før Sommerstevnet.

hall

Sarons Dal

Hva kan vi lære av dette?
Aril skrev noe om dette for 50 år siden som vi alle kan lære av: «Gud har lagt på våre hjerter å reise dette store prosjektet, og jeg vet det vil bli til velsignelse for hans sak og til enhet for Guds folk.  Og fordi Gud har talt og befalt, og vi må alltid lyde hans stemme, – så vil jeg gå frimodig til verket sammen med de mange medarbeidere, og må da gjenta Martin Luthers berømte ord fra Worms: «Her står jeg, Gud hjelpe meg, jeg kan ikke annet.» Vi må alltid la oss lede av Gud. Ulydighet mot Herrens ledelse kan i dette tilfelle føre til at tusener av sjeler går fortapt, som ellers kunne ha blitt vunnet.»

For et alvor og for en besluttsomhet. For å spre budskapet til så mange som mulig ble det også startet opp produksjon av lydbånd. Møter, taler, sang og musikk kunne spres over hele Skandinavia.
Israel, Sarons Dal og Jordan

I februar 1965 foretok Kari og Aril sin første misjonsreise til Israel og Jordan. Den innfødte evangelisten Moshe Ben Shmuel og hans norskfødte kone Mirjam, sammen med den israelske evangelisten Shlomo Hizak og araberen Fahed Aked var vertskap. Foruten en omfattende besøksrunde på en lang rekke av de kjente bibelske stedene, får Aril også anledning til å forkynne evangeliet. I en arabisk landsby i Galilea holdes møte i araberen Fahed Akeds hjem. Huset er fullpakket med mennesker. Også på gårdsplassen utenfor stimlet folk sammen. Besøket ble opptakten til en sterkere satsning på misjon i Israel og Midtøsten for Troens Bevis Verdens Evangelisering. I Israel plukket Aril appelsiner i den fruktbare Sarons Dal. Med ønske om å erfare samme fruktbarheten hjemme, oppkaller han misjonssenteret i Kvinesdal etter den vakre Sarons Dal i Israel.

appelsiner

Sarons Dal i Isreal. Til høyre står Kari Edvardsen.

Jøder og arabere
Det ble lagt planer om hjelp til innfødte evangelister blant jøder og arabere. I bladet skriver han: «La oss i framtiden huske på Israel og Midtøsten i bønn, og be for hva vi skal utrette der ved hjelp til de innfødte arbeiderne, og for de som trofast forkynner evangeliet der, som vel er det vanskeligste felt i verden i dag». Tenk om han hadde visst om den enorme responsen til Miracle Channel, og arbeidet som de som følger opp på bakken gjør i dag. Troens Bevis leserne kan lese om arabere som lærer å kjenne Jesus i hvert nummer.

Fra fortid til nåtid
Femti år senere forteller den innfødte evangelisten Dan fra Israel om frukter: «- Jeg holder bibelstudier i mitt hjem og samtaler med mange på kaffebarene. Evangelisering skjer både i Tel Aviv og andre steder i Israel. Sist desember evangeliserte jødiske og arabiske troende sammen i Haifa. Vi delte ut hundrevis av bøker om evangeliet og Bibelen. Siste måned delte vi ut leker til barna på et lokalt sykehus og MP3 historier fra Det Gamle Testamentet. Vi reiste også til Jordan sammen med arabiske troende for å dele ut nødhjelp og forkynne evangeliet til flyktninger fra Syria. Der møtte vi mange enker med barn. Krigen i Syria har forårsaket så mye lidelse, men vi fikk virkelig hjelpe arabiske menigheter i Jordan og bringe trøst og håp. Vi håper å dra tilbake så snart vi kan. La meg fortelle dere om en ung israelsk mann som kom til oss. Han er på bildet. Han stilte så mange spørsmål om Det nye testamentet og om vår tro. Han er født i Israel og snakker hebraisk men ønsket å studere bibelen på engelsk. Han hadde lest En pilgrims vandring av John Bunyan og ønsket å finne ut hvem Gud var.  Jeg delte mine egne erfaringer av Guds trofasthet med han og hvordan jeg fant frelse i Yeshua. Han fikk en bibel av meg og jeg inviterte han til bibelstudier jeg holder hver tirsdag. Etter noen måneder tok han imot Yeshua som sin personlige frelser og nå er han integrert i vårt fellesskap. Han har vokst og hjelper oss nå med å lede lovsang og han spiller gitar til.»

dugnadsjeng2

Dugnadsarbeidere i 1965.

Stiftelsen TBVE – 50 år i år
Menighetsmøtet i pinsemenigheten «Salem» i Kvinesdal beslutter at menigheten overtar alt arbeid som drives gjennom TBVE, etter anmodning av Aril. Videre blir stiftelsen «Troens Bevis Verdens Evangelisering» opprettet og konstituert med styre i møte 19. april.  Aril blir styreformann og Johan Tobiassen stiftelsens sekretær. På menighetens kontor arbeider forstander Bjørn Bergmann, Jan Ernst Gabrielsen og Irene Tranberg.
Hva tenker Rune Edvardsen om framtiden for den nå 50-årige stiftelsen? Han er preget av alvor og framtidstro når han svarer: «- Det er fint å ha et bakspeil å kikke i for å lære av fortiden, og for å se hva man gjennomgår i livet, men ut fra den situasjonen som vi er i her i Sarons Dal har vi faktisk ikke lov til å slakke ned og tenke passive tanker. Vi kan ikke ta veldig lange hvileskjær i vår virksomhet, for det handler om noe som er på Guds hjerte og som banker hele tiden. Det handler om menneskers liv og framtid, og familier som får en ny start og begynnelse. Det handler om Guds plan og evigheten, ja egentlig handler det om hele livet. Av og til må vi kjenne på virkeligheten i det vi holder på med.

kongebesøk

I 1998 fikk Sarons Dal besøk av Kongen og Dronningen.

Verdens største redningsmenn
Noe av motivasjonen som ligger i dette er å kjenne på grunntanken og grunnverdiene. Hva er det livet handler om? Vi er faktisk verdens største redningsmenn. I Norge og den fine vestlige verden vi lever i skal vi nesten ikke tenke slike farlige tanker om hva som går godt og hva som går dårlig, om det er himmel eller helvete, om det er alvorlig eller ikke. Vi surfer så høyt på bølgen at alt skal være bekvemmelig og bra.  Vi måler etter standarder som hele samfunnet og velferden har tatt oss vekk fra hovedfokuset, grunnverdiene, grunnvollen. Evangeliet er mye mer alvorlig og mye mer viktig, og mye mer på hugget nå enn det var da Jesus gikk iblant oss, eller for 50 år siden. Nå er det så utrolig mange mennesker som kan bli nådd og mulighetene er så mange. Jeg har også et fantastisk indre driv til å fortelle om denne redningsaksjonen. Det er alvorlig det vi holder på med. Derfor må vi som kristne og troende mennesker i hele Norges land helt ned på grunnfjellet og finne ut hva vi holder på med.  Du kan ikke finne noe som er viktigere enn at mennesker skal finne Jesus. Om noen kan gripe Jesus, selv om det er i siste sekund av deres liv, så er det nummer 1 og det aller viktigste!  Uten det er det dessverre et minus og ikke et pluss.

runefotspor

I dag er det Arils sønn Rune Edvardsen som leder misjonsorganisasjonen i Sarons Dal. Her på korstog i DR Kongo.

Fremtidsvyer
Jesus bor i deg og da kan du få lov til å se på deg selv med det samme bildet. Hvis du bare skal se på et bilde av deg selv der du ikke strekker til, så blir også Jesus liten. Men når du ser på deg selv i Jesus da blir menneskefrykten liten. Noe av det vi vi må ha i virksomheten er å tørre å ta et steg fram. Hver dag prikker det i meg, at mennesker må bli reddet, hver dag. Vi kan ha en organisasjon og et arbeid som vi selv er delaktige i, som er som en levende fabrikk, et tannhjul som spinner rundt på denne kloden og som produserer mennesker som får kontakt med Herren Jesus, en levende mekanisme som må smøres og oljes og gjøres på best mulig måte. Ikke se på deg selv som medarbeider og støttepartner bare som en brikke i systemet, nei, du er Herrens utvalgte medarbeider for at det tannhjulet skal produsere det som skal produseres. Dere er like viktige som meg. Dere har andre funksjoner, men er like viktig. Det handler ikke oss, men om den tikkende hjerteplanen til Jesus, «mitt folk som jeg har skapt, de må få høre evangeliet om Jesus.»  Tenk om du ikke hadde håp og kraft å klynge deg til?»

 {snippet gavepopup-dynamisk|Gi en jubileumsgave!|30000}

Gi en jubileumsgave ved å støtte de innfødte evangelistene som Troens Bevis har fordelt på 38 land. Det var dette som var Arils hjertebarn!

{snippet video|92300}

Tags:


Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter