«Kan du fortelle meg mer om deres Gud?»

Stadig flere muslimske TV-seere viser interesse for Troens Bevis sine arabiske TV-sendinger. Muslimer tar imot Jesus som sin frelser både over Facebook og gjennom direkte kommunikasjon med våre oppfølgingskontor.

– Det er utrolig spennende å følge med på utviklingen vi opplever på Miracle Channel. Pågangen og behovene er så store at nå vi må øke kapasiteten vår for å håndtere den store interessen vi opplever for evangeliet, sier Barty Shokralla, leder av Troens Bevis sin arabiske satellittkanal.

Facebook og de sosiale medier har åpnet helt nye muligheter når det gjelder å følge opp nye troende i områder som er stengt eller isolert fra andre kristne. Samtidig jobbes det på fullt med å ruste opp team som kan ta personlig kontakt med nye Jesus-troende i Nord-Afrika og den arabiske verden.

I 2014  tok 2,3 millioner seere direkte eller indirekte kontakt med Miracle Channel gjennom oppfølgingskontor, sosiale medier og YouTube.

Flere uavhengige kilder dokumenterer vekkelsen som Troens Bevis sin arabiske satellittkanal er en del av i den muslimske verden.

Det islamske hus
En av dem som har dokumentert vekkelsen som pågår i det han kaller «det islamske hus», er misjonæren og forfatteren David Garrison. Han forklarer at muslimene har et eget begrep som stammer fra Muhammeds første erobringer, som heter «Dar al Islam», som oversatt betyr «Det Islamske Hus». Alle verdens 1,6 milliarder muslimer regnes som beboere av det islamske hus, uansett hvor de bor. Selv om alle muslimer deler vise fellesnevnere slik som Islams fem pilarer: bønn, almisser, pilegrimsreise, trosbekjennelse og faste, er muslimer ikke en monolittisk kultur. De har store kulturforskjeller fra land til land. Fra Vest-Afrika til Sentral-Asia til Indonesia, er kulturen like varierende som folkene selv.

David Garrison har brukt de siste årene på å intervjue over 1000 personer på kryss og tvers av den muslimske verden som forteller hvordan de er kommet til tro på Jesus. Gjennom intervjuene beskriver han flere vekkelser som er på gang i det islamske hus, på tvers av kontinent og landegrenser. Gud er ute etter å nå alle mennesker med evangeliet til frelse og håp, og som følge av utviklingen på flere områder i den muslimske verden, har det skapt åpninger for evangeliet som har fraværende de siste 1400 årene.

Hva oppdager du under alle disse intervjuene?
– Det vi oppdaget var at Gud virker i den muslimske verden og at Gud har muslimer på første side i sin agenda. Det er fordi han trekker tusener på tusener av muslimer til Jesus fra en ende av den muslimske verden til den andre, sier David Garrison.  

Du beskriver i boken din fenomenet med vekkelser som nå skjer i den muslimske verden. Men hva skjedde de 13 århundrene før det?

– Det er nettopp det som er fantastisk fordi i løpet av de første 13 hundre årene omgikk muslimer og kristne hverandre på en daglig basis. Allikevel må du bevege deg over 12 århundre frem i tiden før du finner en eneste muslimsk vekkelse til Kristus. Men i løpet at de siste 12 årene har vi sett 69 av de største bevegelsene mot Jesus i løpet av 14 hundre år!

Hva tror du Gud gjør i vår generasjon som Han ikke gjorde for hundre år siden?
– Vel, det er det jeg skriver om i boken min. Jeg nevner ni broer som Gud bruker i den muslimske verden basert på vitnesbyrdene fra nye Jesus troende fra muslimsk bakgrunn. Det er positive utviklinger som gjør det mulig i dag, slik som at kristne satellittkanaler kan kringkaste evangeliet i den arabiske verden. Det er ting som er mulig i dag som ikke skjedde for 20 år siden. Gud bruker mange forskjellige måter for å nå muslimer sier han.

Er det en felles tråd du ser i vekkelsene i den muslimske verden?
– Det varierer stort, og det er derfor vi snakker om ni bevegelser i det islamske hus. Men det er også felles tråder. Det er Guds ord, kraften i evangeliet og møte med den levende Jesus. Så det er ikke en religion, en ideologi eller en kultur som muslimene tar imot. De møter Jesus. Jesus forandrer deres liv.  

Hvordan ser eller høres denne vekkelsesvinden ut?
-Vel, det som er så stort er at den høres kjent ut. Den høres ut som den samme vinden til Jesus som forandret ditt og mitt liv. Og når vi ser og hører historiene til de nye troende fra muslimsk bakgrunn, så kjenner vi igjen en bror eller søster i Herren. Det er fordi det er den sammen Hellige Ånd som virker i mitt og ditt hjerte, som også virker i deres hjerter.  

Du er også opptatt av vår respons til vekkelsen i den muslimske verden. Det virker som om du prøver å gi et budskap til den vestlige menigheten at vi ikke skal være redd for islam eller muslimer, og at vi ikke skal være redde for det som Gud gjør i den muslimske verden.

– Det har aldri vært en tid der det har vært større konflikt mellom det islamske hus og vesten. Men allikevel er dette tidspunktet da den Hellige Ånd trekker muslimer til Jesus Kristus. Jeg bare håper at brødre og søstre rundt om i verden vil gjenkjenne at dette er vår tid til å være omsorgsfull og god, og samtidig be for muslimene. Vi trenger å bli med på det som Gud gjør i verden i dag, sier misjonsforskeren i et TV-intervju på CBN.

{snippet gavepopup-dynamisk|Gi en gave til TV-arbeidet|0} 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter