Evangeliet sprer seg i Vietnam ved vår hjelp

De siste dagene har jeg møtt flere av våre 60 innfødte evangelister i Vietnam. De forteller at evangeliet går frem i landet og sprer seg blant annet gjennom nettverk av huskirker fra nord til sør. Sterkest er veksten nord i landet men også i sør vitner våre innfødte evangelister om frelse, kirkevekst og mange helbredelser.

vientam

Glenn Tønnessen i møte med våre feltledere i Vietnam.

I Vietnam: Glenn Tønnessen

I storbyen Ho Chi Minh treffer jeg vår hovedkontakt i landet. Daniel er leder for en huskirkebevegelse med 260 uregistrerte huskirker. Bevegelsen har sett 3 500 vietnamesere frelst i 2014. Det er en voksende, vitnende og forfulgt vietnamesisk kirke som Daniel viser meg, selv om forholdene har bedret seg de siste årene, etter at den brutale Vietnamkrigen tok slutt i 1975.

Kun 1,8 prosent er evangeliske kristne, men tallet er godt stigende. Det finnes om lag 60 unådde folkeslag i landet. Høstmarkene roper mot oss.  

Huskirkene jeg besøker, som ledes av våre innfødte evangelister, har fra 20 til 300 medlemmer. Den siste huskirken jeg besøker ledes av pastor Cuc. Pastor Cuc har sett 700 frelst siste år gjennom sitt virke og mange er tillagt menigheten.

Evangelistene er et meget effektivt misjonsverktøy. Enhver kristen bør ha sin stedfortreder slik at vi alle kan forkynne evangeliet «like til jordens ender». Dette oppdraget er ikke et spørsmål til oss. Det er en ordre fra vår Mester og Herre. Derfor sender vi nå ut hundrevis av nye evangelister blant annet i Sørøst-Asia. Måtte jeg kunne være med å vekke det skandinaviske kristenfolket med ropet fra høstmarkene.

Daniel ser et enormt behov for å sende ut flere evangelister i landet.

– Markene er hvite til høst. Folk her er veldig åpne. Men flere arbeidere må sendes ut på fulltid og plante menigheter. Vi har nå flere evangelister klar til å gå etter å ha blitt trent. Kan vi be om støtte til flere?

Jeg forklarer Daniel at dette er et felles ønske og at jeg vil gå hjem å be om støttepartnere. For hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Vi har midlene og mulighetene. En evangelist i Vietnam koster 650 kroner i måneden å sende ut.

{snippet gavepopup-dynamisk|Gi en gave til misjonsarbeidet i Vietnam|30000} 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter