Guder som verken hører eller ser

Mange indere har liten påvirkning på sine liv. De er født inn i en kaste som begrenser deres muligheter i livet – og alt er jo bestemt av gudene – så det er lite de kan gjøre med det.  Vi besøker en familie som kan fortelle både om heksekraft og satan-besettelse – men som også gjør opplevelser med den levende Gud.

Det er trange gater og vi blir geleidet inn i et smug som leder til en liten dør. Vi er hjertelig velkommen til denne familien. Mor (Vashanta 55 år) står litt avventende i bakgrunnen, mens faren (Ravindra 60 år) i huset er svært så smilende der han viser oss rundt i deres enkle bolig. Han har vært kristen i mange år, men har slitt med å få med seg sin kone. Hun tror at Jesus har hjulpet dem, for de har sterke opplevelser å fortelle om.

Heksekraft og besettelse
Etter litt småprat blir den spede kvinnen mer meddelsom. Hun kan fortelle at hennes mor var rammet av heksekraft. Hun var i mental ubalanse men hadde ikke råd til å gå til den hinduistiske presten, derfor måtte de gå til en kristen prest. Kvinnen ble bedt for og etter et par dager var hun helt helbredet fra sine lidelser. Hun fikk klar beskjed om at hun ikke burde gå tilbake til hinduismen, for den var roten til hennes plager. Dermed fortsatte hun å gå i kirken og fikk vokse som en kristen. Hun ble opptatt av å få familien sin til å gi sine liv til Gud, men det var ikke lett, for de kom fra en hinduistisk prestefamilie, og det var de stolte over. Men så skulle mannen i huset bli besatt av satan.

hindukvinne

Vashanta kommer fra en hindusistisk prestefamilie.

Det er hjemme hos ham vi er på besøk nå. Han våknet en natt og var full av angst så han nesten ikke fikk puste. Det var skremmende. Fruen forteller at hun ikke en gang turte å sitte ved siden av ham da han var besatt. Hun forteller at enhver hindu kan se på et menneske når det er blitt besatt, for det er ikke så fryktelig uvanlig. Men i denne familien var det krise, for han var ikke til å være i hus med.

Kvinnen forteller at hun selv ber til hindu-gudene. Hun har et alter der hun tenner lys og har blomster og olje. Men deres guder verken hører eller ser. En hindu som hører om Jesus kan godt innlemme ham i sin gudeflokk. Nå trengte de hjelp til den besatte, men de hadde igjen ikke råd til å gå til hindupresten, for de hadde ikke de pengene det kostet å få møte ham.

Mannen er gullsmed og har en jobb der han forsørger familien. Når husleia er betalt, er det fryktelig lite penger igjen til mat og klær. Denne familien hadde fire døtre og en sønn. Som besatt ble han arbeidsufør. Svigermor dro ham med til presten, for hun var jo blitt helbredet. Der ble han bedt for, og momentant ble han befridd fra satan. Også hans hinduistiske kone forsto at
Gud hadde hjulpet ham.

Hinduismens sterke grep
Men hun henger fast i hinduismen, for den har et sterkt grep på henne. Hun ber til Venkaleshwaruda, Siram, Krishna og Smir. Hun ber om god helse, en god fremtid og om ektefeller til barna sine. Alle hennes naboer er hinduer. Hennes brødre er hinduer. På spørsmålet om hun noen gang kommer til å møte sin gud, svarer hun at menneskene blir født om og om igjen, dette skjer syv ganger. Deres prester kan finne ut av hvor de er i prosessen ved å studere deres fødselsdato, hvilken ukedag de var født, hvilken time de er født osv. Denne kvinnen har også selv opplevd en mirakuløs helbredelse. For noen år siden var det store problemer i storfamilien. Hun drakk syre, og hun ble brakt til sykehus. De måtte konstatere at hennes indre organer hadde tatt alvorlige skader. Organene var rett og slett svidd i stykker. Det var ingenting de kunne gjøre, så hun ble sendt hjem for å dø. Da tok hennes mor og ektemannen henne med til kirken, der ble også hun salvet og bedt for i Jesu navn. På mirakuløst vis ble hun helbredet.

Likevel holder kvinnen fast på sin hinduisme. Hennes guder verken hører eller kan hjelpe dem. Hun tror ikke hun vil treffe dem, men hun er nødt til å be til dem. Ellers kan hun rammes av ulykke. Det virker som hun sitter fast i hinduismen.

hindumann

Ravindra er en ivrig kristen, kanskje til tider litt for ivrig.

Demonbefrielse førte til frelse
Men det er mulig å konvertere. Hennes mann er en ivrig kristen. Deres sønn tror også på Jesus. Etter å ha blitt befridd fra satan ble mannen en ivrig kristen. Gullsmeden er i dag en meget ivrig evangelist, for han har fått med seg mange par til kirken. Han kunne aldri tenke seg å gå tilbake til hinduisme, for han er veldig begeistret for Jesus, Frelseren og Gud skaperen. Kanskje har han vært litt vel ivrig på hjemmebane, for fruen kjenner seg presset til å velge den kristne troen. Hun er jo ærlig på at det er lite å hente i hinduismen, men som nesten en milliard andre indere sitter hun fast i tradisjonen. Hinduismen er en brokete religion med flere retninger. Sammenlagt har religionen så mange guder at ethvert menneske på jord kunne ha to guder hver.

Her ofres det både høner, sauer, geiter og okser for å få velvilje hos gudene. Gudene kan også bli sinte på dem. Da er de ille ute.

Liten påvirkning på eget liv
En hindu kan gjøre fint lite for å skaffe seg selv et godt liv. Gudene har jo bestemmelse over dem. Det gjør at mange blir tiltaksløse. Etter videregående skole er det 90 prosent som hopper av skolesystemet og tar ikke en videre utdanning. Av de som tar seg en utdanning, venter for en stor del av dem arbeidsløshet. Det er så alt for mange mennesker i dette landet i forhold til hvilke antall jobber som fins. Sønnen i huset har vært ferdigutdannet i et halvt år. Han leter etter jobb. Det var lite håp å spore i øynene hans.

 

hindukjøkken

Familien bor i et fattig strøk i Hyderabad. Her er familiens kjøkken.

India trenger Jesus
Det er ingen tvil om at India virkelig trenger et møte med den levende Gud, en Gud som har betalt for deres synder og som de ikke trenger å betale tilbake for å få hjelp. Dette er uten tvil en åndskamp. Kampen fortsetter i denne familien. Det er stadig krangel om hvilken gud man skal tro på. Kampen i India er også hard. Det å være en kristen er risikofullt, for staten har et sterkt ønske om at alle skal bli hinduer. Likevel er evangeliet på fremmarsj. Om ikke alle bytter ut religionsretning på sine id-kort for i neste omgang å miste de sårt tiltrengte midlene de får fra staten, så er det stadig flere som åpner sine hjerter for Jesus. De vil gjerne ha en Gud som hører, ser og bryr seg om dem. Det gir dem en følelse av håp og verdighet! India trenger Jesus!

{snippet gavepopup-dynamisk|Gi en gave til misjonsarbeidet i India|51000} 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter