Jesus i tre generasjoner i Thailand

Pastor Nirut Chandkorn er Troens Bevis sin feltleder for 36 innfødte evangelister i Thailand. Etter 57 år i tjenesten er Nirut fremdeles en sterk forkynner og menighetsplanter i sitt hjemland.

Da faren til Nirut gikk konkurs, ble den tidligere velstående familien kastet ut i et økonomisk uføre. Nirut, som kun var 14 år den gang, begynte i desperasjon å lete etter svar på problemene deres. Han husker at en thai munk sa at uføret skyldtes dårlige gjerninger i et tidligere liv. Han fikk også vite at i Buddhismen var det ikke tilgivelse for synd. Men munken pekte opp mot himmelen med fingeren og signaliserte at det var kanskje mulig å finne tilgivelse der oppe.

– Da begynte jeg for alvor å søke etter sannheten, forteller Nirut.

Snart traff han Aris Pegtonen, en finsk misjonær til Thailand i flere år.

– Jeg spurte misjonæren om han visste om det var mulig å få tilgivelse for vår synder. Aris Pegtonen svarte meg med å vise meg Timoteus 1,15: «Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.»

– Jeg bestemte meg for å tro på dette til tross for at jeg tidligere hadde vært imot kristendommen. Slik jeg så det, var det bare kristendommen som kunne gi oss håp, forteller Nirut.

Han begynte trofast å gå i kirken hver søndag, og snart hadde han ledet sine seks yngre søsken og foreldre til Jesus. Den unge sjelevinneren hadde funnet oppgaven i livet sitt.

– Det var spesielt to ting som var fantastisk for meg som thai. Det ene var at Jesus lovet oss tilgivelse for synd, og nummer to at vi fikk evig liv med en gang vi døde. Det var ikke snakk om inkarnasjon. Den eneste som kunne få evig liv i buddhismen var om du var en ugift munk, sier Nirut.

Bygger den nasjonale kirken
Hvordan begynte tjenesten din?

– Jeg vitnet for mange, og de begynte å komme med meg til kirken, og etter et halvt år bestemte jeg meg for å gå inn i fulltidstjeneste. Jeg var da 17 år gammel og jobbet som lærer. Jeg var ivrig og brennende i tjenesten. Det første jeg gjorde var å plante en ny menighet. Jeg arbeidet også sammen med den finske misjonæren som trente meg opp til å formidle evangeliet.

Hva er tjenesten din i dag?
I løpet av de neste 12-13 årene, frem til jeg var 30 år, plantet jeg 12 menigheter i fire provinser i Thailand. Da jeg var 30 år flyttet jeg til Bangkok. Der grunnla jeg Full Gospel Church som etter en tid ble den største menigheten i Bangkok. Jeg var pastor der i 18 år og menigheten vokste til over 1000 medlemmer, forklarer han.

Det var på den tiden, for over 40 år siden, at Nirut kom i kontakt med Aril Edvardsen og Troens Bevis Verdens Evangelisering som skulle bli en stor velsignelse for tjenesten hans.  

– Aril Edvardsen meg å plante menigheter andre steder i Thailand. Aril støttet meg også så jeg kunne begynne med Radio og TV- sendinger i Thailand. Det er nå 12 år siden, og det førte til at kirken vår ble kjent i Thailand og Bangkok som igjen førte til at menigheten vår vokste.  Vi holdt også evangeliske kampanjer sammen, sier han.

Brøt klasseskillet
Nirut forteller også at de opplevde å bryte det tradisjonelle klasseskillet i menigheten hans. Tradisjonelt sett har det vært de fattige i Thailand som er blitt kristne, og det var derfor et gjennombrudd for dem da også middelklassen og det øverste sjiktet i samfunnet begynte å besøke menigheten hans. Nirut forteller at det nå er 12 leger, ni tannleger og 35 sykepleier i menigheten hans. Han forteller at han har også kontakt med flere generaler som kommer til menigheten han. Under Sommerstevnet i Sarons Dal i juli hadde han med seg de to pensjonerte thailandske generalene Semsukdi Visedchaisri og hans kone, Major General Pranee Visedchaissri.

Nirut overser nå 40 menigheter gjennom tjenesten sin. Han sier at det er en åpen dør for evangeliet i landet hans nå. Han sier at menigheten fremholder evangeliets positive budskap og folk blir rørt når de hører at Jesus for eksempel kana gjenopprette ekteskap. Det at Jesus bryr seg og familien og løftene om himmelen gjør sterkt inntrykk på det thailandske folk, mener han.  

Generasjonene følger Jesus
Med seg til Sommerstevnet i Sarons Dal i juli hadde Nirut også med seg sin datter Joy og sitt barnebarn Confirm. Begge er levende opptatt av evangelisering og misjon. Joy forteller at nå i desember i år har hun vært i fulltidstjeneste i tre år.

– Jeg vokste opp i en pastor familie, og jeg hadde alltid syntes synd på min mor og far for jeg så hvor mye de måtte ofre for tjenesten. Jeg sa til meg selv at jeg ville ikke bli som min far. Men for nesten tre år siden fikk jeg et kall fra Gud om å samle dem som ikke hadde en hyrde, forteller Joy.

– Så ble jeg utfordret av min far til å plante en ny menighet nord i Thailand. Jeg protesterte og sa at jeg hadde ikke gått på bibelskole og ikke var jeg god til å preke, men faren min bare oppmuntret meg og sa at Gud allerede hadde utrustet meg til kallet gjennom oppveksten min, og at Herren ville gi meg det jeg trengte når jeg søkte han.

– Og det er det jeg har opplevd. Gud fyller meg med kjærlighet for andre. Han åpnet mine åndelige øyne. Jeg har fått en stor medlidenhet for alle, og spesielt dem som ikke tror på Gud ennå. Jeg ba virkelig om at Gud måtte gi meg visdom og kunnskap, og jeg brukte mye tid i bønn. De første medlemmene som kom var en lege og en farmasøyt, og lederen for flere landsbyer ble kristen. En politimann ble med og snart var alle slags mennesker og yrkesgrupper representert i menigheten. Hver uke er det nye som kommer. Rett før sommeren var vi 250 medlemmer, forteller hun.

– Og nå har vi et nytt prosjekt, vi har begynt med en dattermenighet.

Bygger for fremtiden
Barnebarnet Confirm nikker samtykkende til det moren forteller. Hun legger til at hun har også sett sin morfar i tjeneste helt fra hun var liten.

– Så lenge jeg kan huske har jeg trodd på Gud. Jeg har heller ikke manglet noe i den kristne familien som jeg har vokst opp i, tilføyer Confirm.

– Og nå er jeg selv blitt en leder blant studentene på Universitetet der jeg studerer. Jeg ser veldig tydelig at studentene søker etter kjærlighet.

Mange av dem har egentlig ikke opplevd så mye kjærlighet i livet sitt, og det er nok det de søker mest blant vennene sine, mener hun.

Hun inviterer gjerne venner på Universitetet med i fellesskapet deres.

– De unge er fremtiden, og hvis vi legger vekt på å lære dem opp kan de gjøre en innsats for Guds rike i mange år fremover, fremhever Nirut, som uten tvil er en av Thailands største menighetsplantere i vår tid.

Troens Bevis i Thailand:

{snippet gavepopup-dynamisk|Gi en gave til misjonsarbeidet i Thailand|51000}

 

Redigering: Per Gunnar Økland 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter