Ikke se smått på det som Gud ser stort på!

Uttalelsen kommer fra Geir Yngve Hovde under vårt intervju for kort tid siden. Denne ildsjelen fra Ørlandet i Trøndelag brenner for å utbre evangeliet. Selv om den aktive kjernen i menigheten bare består av fem personer, er menigheten et forbilde hva misjon angår. Hver måned gir menigheten 10 000 kroner til innfødte evangelister.

Når fikk du interesse for arbeidet som Troens Bevis driver?
Jeg har fulgt arbeidet helt siden jeg ble kristen som 16-åring. Har alltid vært fasinert og inspirert av arbeidet som Troens Bevis driver, svarer Geir Yngve Hovde.

Kan du beskrive bakgrunnen og resultatet av avisaksjonen som dere dro i gang for Dina Stiftelsen en høstdag for fire år siden?
For fire år siden, hadde vi nettopp overtatt bedriften Hovde Hønseri. Det var en MEGET travel tid, hvor vi foruten å flytte, «tømte» to slektsgårder, og var i en ombygging i bedriften. Før vi skulle dra på ferie, var det «tusen» praktiske ting som måtte ordnes, og hodet var fullt. For å få en pause, havnet jeg på YouTube, og kom over Dina-videoen som Lisa Børud hadde laget. Jeg kjente jo til Dina fra før, men nå ble hele opplegget så sterkt. Det at Lisa, som bare var en ung jente, ville gjøre noe slikt for å hjelpe, tok virkelig tak i meg. Jeg så videoen igjen og igjen mens tårene bare rant. Jeg tenkte: «Hvis hun kan gjøre noe, så må jeg også kunne gjøre noe». Der og da gav jeg en brukbar sum. Men så tenkte jeg mer på saken: «Kan jeg gjøre noe mer?» Fordi jeg har fast spalte i lokalavisa, gikk jeg til redaktøren og fortalte om min opplevelse. Han var positiv til at jeg kunne skrive litt om Dina, og jeg fikk sette et kontonummer etter artikkelen, slik at leserne kanskje kunne gi en skjerv, som en slags julegave. Snøballen begynte å rulle og etter en tid var kontoen vokst til 120 000 kroner. Både jeg og redaktøren ble selvfølgelig veldig opprømt, og det ble en stor sak i lokalsamfunnet. Til sammen fikk vi inn rundt 140 000 kroner til Dina Stiftelsen som en julegave fra Fosen det året, sier ildsjelen Geir Yngve.

Som menighet er dere en av de største støttespillerne til Troens Bevis. Dere gir 10 000 kroner per måned. Hvorfor gjør dere dette?
Det enkle svaret er at vi har hørt «ropet fra de bakre rekkene». Den urettferdigheten det er at vi har hatt det glade budskap i tusen år mens andre knapt har hørt, gjør noe med oss. Vi mener at innfødte evangelister er en av de mest effektive redskapene til å drive misjon. Derfor underholder vår menighet 19 innfødte evangelister.

Hvilke oppgaver engasjerer deg til daglig?
I menigheten har vi bønnemøter hver uke, der vi blant annet ber for «våre» evangelister. Jeg er på sykehjemmet hver 14 dag og synger og deler et ord til de som er for syke til å være med på vanlig aktiviteter. I menigheten har vi offentlig møte siste søndagen i måneden.
Ikke minst har fruen skrevet og gitt ut bøker om høna Tuppeline det siste året, som virkelig har gått sin seiersgang her lokalt. Vi har vært på alle barnehager og skoler her lokalt, og barna tar Tuppeline inn til sitt hjerte. Det er et meget spennende prosjekt. Dessuten har jeg en fast spalte i lokalavisa Fosna-Folket der jeg skriver om livet og troen.

Hvorfor skriver du i lokalavisa under vingnetten: «Målrettet liv»?
Det kan jeg vanskelig svare kort på. For en del år siden fikk jeg lagt det ned i mitt hjerte. Siden ble det stadfestet gjennom en veldig ung gutt som mente Gud hadde sagt til han at jeg skulle få en spalte i avisa. Det var likevel med frykt og beven jeg gikk inn på daværende redaktør sitt kontor og lurte på om jeg kunne begynne å skrive litt for dem. Den måten jeg ble møtt på var overveldende. Jeg fikk skrive hva jeg ville og når jeg ville. Det har jeg gjort nå i over syv år. Målgruppen er folk flest, ikke det vante menighetsmedlem. Mitt inntrykk er at «folk flest» leser det og er takknemlig, svarer han.

Er lokalbefolkningen åpen for evangeliet?
Jeg tror minst 90 prosent av alle mennesker er åpen for kjærlighet, sannhet, håp og tro. Alt dette og mer til, er jo evangeliet fullt av. Så utfordringen er mer hvordan vi kan kommunisere det på en måte som gjør at de tar imot. Når avisas lesere kommer med tårer i øynene for å takke for det som er skrevet, fordi det gikk rett inn i hjerte, har jeg fått nåde til å gjøre noe riktig.  

Hvilke drømmer har du for framtiden?
Vår visjon for arbeidet, livet og menigheten er å løfte Fosen nærmere Gud. Dernest at evangeliet går fra Fosen til verdens ende. Dette er vårt utgangspunkt for det vi driver med, og som vi glimtvis for nåde til å se at vi får være med på. Vi jobber og vil dra i samme retning som andre troende her ute, for å nå målet. Denne drømmen og visjonen er selvfølgelig alt for stor for oss. Derfor er vi helt avhengig av hjelp, både fra Gud og mennesker, avslutter Geir Yngve Hovde. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter