Emanuel Minos har fått hjemlov

Pinsepredikant gjennom et langt liv, Dr. Emanuel Minos, er død 89 år gammel. Han begynte som forkynner bare fem år gammel. Minos opplevde et rikt liv, og har vært en levende legende! Mange takker Gud for denne troskjempen!

Emanuel Minos ble født i Belgisk Kongo i 1925. I 1929 ble han adoptert av misjonærparet Oddbjørg og Gunnerius Tollefsen. I 1936 ble han døpt i vann og tillagt menigheten i Filadelfia, Oslo.

Den 31. mars 1953 giftet han seg med sin kjære kone, Aase. De fikk tre barn og etter hvert flere barnebarn.

Minos har reist i alle år som evangelist. Foruten å besøke sitt kjære kirkesamfunn, Pinsebevegelsen, med møtekampanjer, har han også vært en etterspurt fellesmøtetaler. Det gjør at kristenheten opplevde Minos som «felleseie». Han har blant annet talt i de aller fleste Domkirker i landet. For fire år siden talte han under Sommerstevnet i Sarons Dal.

Før Aril Edvardsen døde, hadde Emanuel Minos flere gode og givende samtaler med ham. Minos hadde stor respekt og beundring for Aril, noe han også understrekte gjaldt overfor Rune Edvardsen. «Jeg beundrer den måten Rune fører arbeidet videre på», var noe Emanuel sa mange ganger til meg i det siste.   

Minos hadde en usedvanlig gave til å forkynne. Han var velformulert og talte i levende bilder. Hans forkynnerform var mild, men budskapet var krystallklart.

Han var også en dyktig skribent, noe hans bøker vitnet om. Den siste boken han skrev i 2009: «Det har ringt for tredje gang», ble trykket i tre opplag. Undertegnede skrev en biografi om ham: «Når sant skal sies …» i 2010. Den gikk også i stort opplag. 

Emanuel Minos hadde et stort hjerte for samfunnet han levde i. Han var engasjert i det som skjedde i Det Norske Samfunn. Han hadde også et stort engasjement og hjerte for Den Norske Pinsebevegelsen. Minos hadde en nød for at Pinsebevegelsen fortsatt måtte vinne mennesker for Himmelen. Han var redd for at kristenfolket skulle bli for besteborgerlig.

Derfor gledet han seg usigelig over det flotte arbeidet Evangeliesenteret driver blant rusavhengige mennesker. Mennesker som slet av ulike årsaker, hadde en varm støttespiller, forkjemper og forbeder i Minos.

Kjære Aase Minos! Vi husker på deg og din familie i bønn. Må Herren gi styrke i sorgen! «Den som tror på Ham, skal leve om han enn dør.»
Velsignet være Emanuel Minos rike minne!

I takknemlighet – på vegne av Troens Bevis
Sten Sørensen
 
  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter