TV-seere krever svar i Midtøsten

Troens Bevis sin arabiske TV-kanal har hatt fantastiske resultater over de siste seks månedene. Etter økt brukt av sosiale medier for å kommunisere med arabiske TV-seere, er responsen bedre enn noensinne. Vi har tatt en prat med vår hovedprodusent i Midtøsten.

– Hverdagen er blitt vanskeligere og vi må stole mer på Gud for hver enkelt dag, forteller vår kvinnelige TV-produsent i Midtøsten. Som ansvarlig for de fleste av Miracle Channels store TV-produksjoner tar hun nå en mastergrad i teologi for å stå ennå bedre rustet i møte med behovene til våre arabiske TV-seere.

– Den største forandringen jeg ser over de siste tre årene er type spørsmål som vi får fra seere, forteller produsenten, som til daglig bor og jobber i en av Midtøstens store byer.

– Spørsmålene er teologiske utfordrende. Det holder ikke lengre å si at Gud er glad i deg. Det er en oppvåkning på alle felt som nå skjer i den arabiske verden, og for første gang tør folk å utfordre både myndigheter, styresett og religionen, forteller hun.

– Men når seerne først får tilfredsstillende svar på dype og krevende spørsmål,  ser vi at de blir sterke og overbeviste Jesus-troende, legger hun til.
TV-produsenten har vært med Miracle Channel i flere år og har god kulturforståelse. Hun er selv oppvokst i en familie i en liten landsby.

Som kvinne har hun utviklet en beundringsverdig utholdenhet. Det meste krever en ekstra innsats. Hun måtte kjempe for retten til utdannelse, for retten som ugift datter til å flytte fra familien for å få seg jobb, og nå sist, mot hverdagens prøvelser i landet som har fått merke sterke radikale krefter de sist årene. Det innebærer trakassering på gaten som kvinne og kristen, daglige strømbrudd på to til tre timer, bomber som ukentlig blir funnet på offentlige transportmidler, og stadig flere kidnappinger for løsepenger i millionbyen hun bor i.

– Det vi ser nå er at muslimske grupper driver systematisk fysisk og psyskisk terror på befolkningen i. Det er stadig påtente branner i agregater og ved strømforsyningene, udetonerte bomber oppdages ukentlig på bussen og undergrunnen og vi ser overlagt drap på politifolk og de militære for å svekke folks tillit til dem som skal beskytte oss. I tillegg er det stadig kidnappinger mot løsepenger. Det er flere områder i byen jeg ikke går inn i, men jeg føler meg ikke trygg noen steder lenger, betror hun.

 – Faren til en bekjent av meg ble kidnappet, og i følge kidnapperne drepte de han ved en feiltagelse. Hustruen fikk bare en telefon om å komme og hente liket. Sist uke ble en skoleelev kidnappet og han er ikke kommet til rette ennå. Dette er vår nye hverdag, forteller hun.

Hun forklarer at oppvåkningen som skjer blant folk flest gjør at Miracle Channels program er mer relevant enn noen gang. Folk i alle aldre søker etter svar på personlige og samfunnsmessige problem, og de leter der informasjon er tilgjengelig for dem, på TV og internet.

– Jeg føler også uten tvil at vi er kalt for en tid som dette. Ikke bare trenger folk å få høre evangeliet, folk er så desperate etter svar og håp at flere og flere våger å bryte grensene som religion og kultur har pålagt dem.

– Jeg kan ta for eksempel et program som vi har for ungdom. Programmet heter «Forbudte spørsmål for ungdom». Jeg må si at jeg blir helt overgitt når jeg hører og forstår hvor lite arabiske ungdommer vet om seksualitet og relasjoner. De mangler kunnskap om det helt grunnleggende, fra den fysiske anatomien til respektfulle relasjoner. Voksne snakker ikke om dette, de lærer det ikke på skolen. I den arabiske verden er porno de mest brukte søkeordet, men det de lærer der er ikke behjelpelig. Det er bare ødeleggende for dem selv og relasjonene deres. Så det vi gjør gjennom dette TV-programmet er å få ungdommer til å gå til websiden vår gjennom forskjellige tema som vi tar opp i TV-programmet. På websiden vår kan de stille spørsmål, se flere program i serien, lese artikler og bli henvist til andre kristne program som forsterker det evangeliserende, forklarer hun.

Et annet program som heter «Spørsmål om den kristne tro» får også svært høy respons.  Her er det muslimer som ringer inn med utfordrende spørsmål rundt Bibelen og Treenigheten.

– Det vi ser her er at vi har et veldig lojalt publikum som følger serien gjerne over lang tid. Mange er oppriktig interessert og søker virkelig etter sannheten. Ved å følge med på alle programmene blir de sakte men sikkert disippelgjort. Vi har hørt fra flere som har tatt imot Jesus og blitt overbevist om Bibelens sannhet gjennom denne serien, forteller hun.

Et annet svært populært program er «Gud hører din bønn». Det er blitt sendt i fire år og her kan seere ringe inn med forbønns begjær. TV-verten for dette programmet er en kvinnelig lege som har stor salvelse til å be for mennesker. Hun gir også rådgivning på lufta da mange av bønneforespørslene er knyttet opp mot personlige problemer og konflikter.  

Det som er spesielt spennende å se er hvordan de sosiale mediene nå kan brukes til å evangelisere og disippelgjøre seere på en måte som ikke var mulig før. Seere blir oppmuntret gjennom TV-programmene til å gå til programmenes Facebook sider, der de kan få personlig kontakt med veiledere og legge inn sine egne kommentarer.

– Det som også er nyttig her er at vi kan se hva seere er opptatt av og tilpasse programmene våre deretter, forteller TV-produsenten.

– Uansett hvor jeg er i verden så får jeg meldinger inn på mobilen min fra hver gang vi får inn meldinger på våre Facebook-sider fra seere. Det er super oppmuntrende og vi ser at mange, mange møter Gud gjennom Miracle Channels TV-program og oppfølingsteam!

{snippet giverpopup-dynamisk|Støtt TV-arbeidet med en månedlig gave|20000}Få siste nytt fra misjonsfeltet direkte i innboksen din.

Meld deg på vår månedlige nyhetsmail!

Se siste nyheter