Indonesisk kvinne så Jesus i drømme

Midt i de verste forfølgelsesområdene i Indonesia opplever vårt oppfølgingskontor at nye kommer til tro gjennom Brevkurset «Det Nye Liv».

Troens Bevis sitt oppfølgingskontor i Indonesia har åpnet opp enda et kontor på Vest-Java, et område som preges av fundamentalistiske muslimer. Mange kirker er blitt tvunget til å stenge i dette området, selv om de har tillatelse fra myndighetene med godkjente papirer. Myndighetene forteller menighetene at de må adlyde de lokale myndigheter dersom disse ikke liker nærværet av menighetene.

Lederen for oppfølgingskontoret i Indonesia forteller oss at det var en menighet i dette området som ble tvangsstengt på dette vis. Hver gang menighetsmedlemmene trosset sperringene som var satt opp foran bygningen for at de ikke skulle komme inn på møtet, satte fundamentalistiske muslimer opp et telt rett foran døren til kirken med et stort høyttaleranlegg som spilte høy musikk for å forstyrre gudstjenesten. I tillegg ble flere av medlemmene slått og spottet når de trosset sperringene.

Så Jesus i drøm
Men likevel kommer det sterke vitnesbyrd i dette området fra muslimer som møter Jesus og blir helt forandret. En ung muslimsk kvinne som het Nunuung, var født og oppvokst i dette området. Men hun drømte gang på gang at hun så en mann i hvite klær, og tilslutt ble hun klar over at det var Jesus hun så i drømme. Hun begynte å gå i en menighet som lå rett ved siden av hjemmet hennes.

 – Her traff vi henne og fikk introdusert henne for Brevkurset «Det Nye Liv». Hun ble veldig begeistret, for hun ville gjerne få den grunnleggende kunnskapen om Kristus og frelsen, forteller lederen for oppfølgingskontoret.

– Brevkurset «Det Nye Liv» hjalp henne å vokse i troen på Jesus. Mannen hennes forlot henne, men hun tok sin 19 år gamle sønn med på møtene, og nå har han også tatt imot Jesus som sin frelser. Hun har en jobb med en veldig lav inntekt, men hun er optimistisk og har tro for at Herren vil sørge for henne, tilfører han.

Brevkurset «Det Nye Liv» er en av hovedsatsingene til Troens Bevis. Brevkurset er et gratis bibelstudium som og gir en grunnleggende forståelse av Bibelen og Guds vei til frelse. Kurset blir brukt i oppfølging av nye troende ute på kampanjer, men er også et meget effektivt evangeliseringsmiddel i hendene på innfødte evangelister. Inntil nå har over seks millioner elever fullført Brevkurset «Det Nye Liv».

*ikke virkelig navn 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter