Vedrørende Vårt Lands dekning av økonomisk krise i Sarons Dal

Vårt Land hadde den 6. oktober et oppslag hvor de vrir helt på sannheten.

Som våre givere ble gjort kjent med her på vår nettside ligger vi per august i 4,1 millioner kroner i minus i regnskapet. Vi hadde budsjettert med et underskudd på 1,25 millioner kroner per august, da høsten normalt sett har større inntekter enn våren. (Budsjettet sier balanse til nyttår dersom høsten gir samme vekst i år som i fjor). I løpet av våren har vi lagt litt over fjoråret, men litt under målsetningen (som var samme vekst i år som i fjor på cirka 10 prosent).

Antall faste partnere øker litt, noe vi er utrolig takknemlig for. Men de mer tilfeldige gavene sviktet spesielt i juli og august. Bare i august sviktet de totale gaveinntektene med 11,5 prosent sammenlignet med 2013. Dette gjorde at vi kom i en akutt krise.

Økningen i år handler om generell kostnadsvekst og lønnsvekst som alle i Norge må forholde seg. Men og noe økt satsning med innfødte evangelister, noe vi har oppnådd. I tillegg handler økningen om cirka 500 000 kroner mer til kampanjer, 144 000 kroner mer til Brevkurset «Det Nye Liv» og 726 000 kroner mer til evangelisering blant muslimer med TV-sendingene via «Miracle Channel».

Mesteparten av media har gitt en riktig gjengivelse av vår melding til dere givere. Men Vårt Land forsøker i sin fremstilling å si at vi lyver. Rune bekreftet overfor Vårt Land i et intervju at vi har bestemt oss for å kjøre videre med kampanjen i Thailand. Men ikke fordi vi hadde fått nok penger, kun fordi vi etter hvert hadde bestemt oss for å prioritere dette. Rett før intervjuet hadde Rune fått bekreftet en gave på kroner 50 000 og en på krone 30 000 til satsningen i Thailand, noe som gav oss et signal på at dette vil giverne våre, og at vi da satser.

Vi har ikke løst behovet for midler til neste lønning. Så enten kommer det inn nok gaver, eller så må vi gå til banken og søke om utvidet kassakreditt, låne penger til noen av misjonsprosjektene, eller løse det på andre måter. Men vi har størst tro på Vår Herre og dere partnere.

Det er beklagelig at kristen presse som Vårt Land forsøker å gi et inntrykk av at vi villeder våre givere. Spesielt når vi tvert imot forsøker å gi dere ærlig informasjon om situasjonen. I tillegg presenterer de sitt bilde til en som ikke kjenner den faktiske situasjonen, og som da uttaler seg.

Det hadde vært mer behagelig for oss å kuttet i prosjekter fordi inntektene ikke øker i takt med kostnadsveksten og målsetningene. Men Troens Bevis og kristenfolket er ikke kalt til å redusere innsatsen. Tvert imot, vi er kalt til å gi evangeliet til alle folkeslag!

Når da inntektene sviktet hadde vi ikke noe annet valg enn være ærlige med dere.

Kommunikasjon er vanskelig, det er alltid noen som vil misforstå eller tolke det vi sier ut fra et annet ståsted. Vi er sikkert ikke best på det med kommunikasjon, men vi ønsker å være ærlige og transparente.

Det å lede et stort misjonsarbeid er og krevende. Vi står alltid i fare for å strekke oss for langt i troen og iveren etter å nå de unådde med evangeliet. Det er hele tiden en hårfin balanse mellom troen på Gud og kristenfolket, og det ansvarlige med å ikke satse over evne. Her ber vi om visdom og nåde. Men vi ber og om tro! Hovedproblemet til vestens kristne er ikke mangel på penger, men mangel på tro og prioriteringer!

Så vi vil fortsatt stå på muren og rope på vegne av alle de som enda ikke har fått høre om Jesus og Golgataverket. Vi vil fortsatt sette oss store mål for å nå flest mulig med verdens viktigste budskap. Vi vil fortsatt bruke all vår energi på å hjelpe kristenfolket her hjemme å nå de unådde med den Jesus de har fått. Jesus er gitt oss for at vi skal gi han videre. Vi i Troens Bevis opplever at vi står i verdens viktigste formidlingstjeneste mellom kristenfolket i Norge og de unådde folkeslag verden over som enda ikke har fått høre om Jesus. Vi vil gjøre det aller viktigste; Gi Jesus Videre!

Jeg, Rune, har sendt mail til journalisten og gjort han oppmerksom på at saken han skrev ikke står for det vi mener er gjort. At denne journalisten kontaktet den meget oppegående ressurspersonen Trond Solvang for kommentarer kan en ikke klandre Solvang for som uttaler seg med stor erfaring. Jeg har bedt journalisten videreformidle til Solvang at vi gjerne inviterer han til Sarons Dal for å gi oss råd i håndtering av kriser og kontakt med media og partnere da han har stor kjennskap med dette. Vi kan alltid lære noe og ønsker å fremstå med troverdighet.

Fedrelandsvennen plukket opp saken fra Vårt Land og laget en større sak på samme tittel. Samme dag hadde jeg møter i Kristiansand med en representant for verdens største bibeltrykkeri der det er snakk om å få ut Bibelen til flere. Det var ikke behagelig å gå i gatene denne dagen med et kjent ansikt.

Sosiale medier kommenterer med både sårende, negative og noen positive kommentarer. Det er tungt å bli satt i slikt lys da vi som opplever det er helt vanlige mennesker. Vi i Troens Bevis har ingen personlige vinninger i dette. Vårt mål og ønske er at evangeliet når alle.

Takk til dere alle som ber for oss og er med i dette viktige oppdraget!

Tags:


 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter