Gir overskuddet til misjonen i Sarons Dal

Svein Andersen i Hermon Forlag selger ikke kun bøker om evangeliet, han og hele familien lever ut evangeliet i hverdagen. Overskuddet fra Stevnebutikken i Sarons Dal gir de til Troens Bevis. Det utgjør til sammen flere millioner kroner.

– De siste årene har overskuddet ligger på cirka 150 000 kroner, så når jeg regner på det har det blitt noen millioner til sammen gjennom årenes løp, sier forlagssjef i Hermon Forlag, Svein Andersen.

Han kan fortelle at i år er Action Bibelen for gutter en av bøkene som har solgt mest under Stevnet.

– Ellers kan jeg se at handlemønsteret til folk har jo forandret seg gjennom årene. Før var folk mye mer opptatt av å kjøpe bøkene som var på salg, og de til vanlig pris fikk stort sett stå i fred. Nå handler folk like mye de til vanlig pris. Også ser jeg også at foreldre bruker mer penger til barna. Før var det gjerne slik at de kunne kjøpe noe hvis de fant en barnebok på salg, nå investerer de mye mer i litteratur for barna. Så det er tydelig at folk har bedre økonomi, understreker han.

Under en guided tur gjennom Stevnebutikken forklarer Svein hva slags litteratur de satser på.

– Vi forsøker å dekke hele spekteret av bøker som folk har behov for å lese. Alle bøker, enten det er romaner eller undervisningslitteratur, velges ut ifra det evangelisk innholdet, forklarer forlagssjefen.

– Så når for eksempel Gary Chapman, som har skrevet boken om kjærlighetsspråkene, går sammen med en annen forfatter og skriver en serie romaner som illustrerer hvordan kjærlighetsspråkene fungerer, er det gode bøker for oss, sier han og holder frem den omtalte serien romaner.

Evangelisering gjennom litteratur har ligget forlagssjefen på hjertet i mange år.

– Jeg begynte i 1973 med å selge bøker utenfor Frikirkens hus. Så avtjente jeg verneplikten for Frie Venners litteraturtjeneste i 1976. I 1978 reiste jeg om min kone som litteraturmisjonærer til Asia, og i 1983 kjøpte vi Hermon Forlag, oppsummerer Svein, som også kjøpte opp Logos Forlag fra Troens Bevis.

Under Sommerstevnet i Sarons Dal har Svein også hatt flere boksigneringer i Stevnebutikken som har vært populære. Det er gjerne forfattere som også har deltatt som taler under Stevnet, men ikke i alle tilfeller.

– Vi har hatt signeringer og salg av forhåndssignerte bøker av Egil Svartdahl, Martin Cave, Nicky Cruz, Jarle Waldemar og Kjell Markset. Nicky Cruz var for trøtt til å stå i butikken så han forhåndsignerte dem på hotellet, men bøkene gikk unna veldig raskt allikevel, forteller han.

Men stevneuken er ikke bare hardt arbeid, det er også mange hyggelige tilbakemeldinger fra lesere.

– Resten av året sitter vi jo mest inne på et kontor, så det er jo litt vitamininnsprøytning å få møte kundene våre ansikt til ansikt. Vi får også hyggelige tilbakemeldinger fra enkelte som bor på avsidesliggende steder eller gårder, der de ikke har noe fellesskap å gå i, at bøkene våre betyr enormt mye for dem.

For å få stevneuken til å gå rundt er tre av barna til Svein med og jobber bak disken i Stevnebutikken.

– Det er klart at innsatsen med svært lange dager som gjøres under Stevnet, gjør en jo ikke for en vanlig lønn. Det er tanken på misjon og det at vi vet at hver bok som selges øker inntekten for Troens Bevis, som inspirer oss til å stå på, sier Svein, og forklarer at til vanlig er det to av barna deres om jobber fulltid i forlaget.

– Den ene datteren vår studerer nå teologi, og den andre sønnen vår er ungdomspastor i Oslo Kristne Senter, og en annen studerer på BI ved siden av å jobbe fullt for oss, sier faren. Det levner liten tvil om at evangeliet er sentrum i denne familien.  

Her kan du lese det sterke vitnesbyrdet til familien Andersen: Vil du bli mammaen min? 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter