Bønnvandring lørdags kveld

Lørdagens bønnevandring ble utsatt en halv times tid på grunn av det lange kveldsmøte med Nicky Cruz like i forveien.

Arnfinn Clementsen delte Guds ord ved innledningen av samlingen, mens sokneprest, Leiv Gunnar Skifttun, forrettet ved nattverden.

Bønn forandrer ikke Gud men oss
– Jeg tror på kraften og muligheten i bønn. Kristnes bønner er annerledes enn i annen religion. Vi ber på grunnlag av det som Jesus allerede har gjort, og ikke med tanke på hva du og jeg skal prestere, begynte Arnfinn Clementesen.

– Vi skal ikke be for å tilfredsstille Gud eller for å få kontakt med Ham. Han bor i oss, vi har kontakt med Ham, derfor ber vi. Bønn handler om å åpne seg for de muligheter som bønn gir. Vi ber ikke for å få Gud til å gjøre noe, men for å samarbeide med Ham. Jesus har jo allerede gjort alt ferdig.

– Gud er klar til å gjøre noe i landet vårt. Bønn forandrer ikke Gud, men oss. Likevel har han gitt seg avhengig av oss, sa Clementesen, og minnet om bibelens ord i Jakob 5:16: «Et rettferdig menneskes bønner virker med stor kraft».

Reise oss i bønnens autoritet
– Bønn handler ikke om å bli mer rettferdig for Gud. Vi er allerede 100 prosent rettferdige på grunn av Jesus. Vi ber ut fra den grunnvoll at Jesus allerede har seiret. Derfor kan vi reise oss i bønnens autoritet.

– Sommerstevnet i Sarons Dal handler om frelse for mennesker i hele verden. Bønn har en viktig plass i dette arbeidet, understreket Clementsen, før Sten Sørensen leste opp de forskjellige bønneemnene.

Bønn for viktge menighetens- og samfunnsforhold
Det ble først bedt for Stortinget, regjeringen og kongehuset, og at det må gå godt for landet vårt. Deretter ble det bedt for de kristne aviser, tv og andre media. Det ble bedt om at de profane media er bevisste sin påvirkningsmakt og evner å løfte fram positive verdier.  

Det ble videre gjort forbønn for Evangeliesenteret og andre krisesenter som hjelper utslåtte mennesker, samt for det ufødte liv og alle som jobber med menneskeverd i samfunnet.

Det ble også framsatt bønner for landets kirker og menigheter og alle medarbeiderne som er tilknyttet disse. Videre ble det bedt for Leger uten grenser, og andre organisasjoner som gjør humanitært arbeid. Til sist ble det bedt for alle familiene som har vært innom årets Sommerstevne og for Troens Bevis Verdens Evangelisering.

Bønnevandringen ble avsluttet med nattverd og deretter vandring til to poster i salen, hvor folk fikk forbønn for personlige behov. Det ble også gitt anledning til å nedskrive personlige bønnebehov, som ble samlet inn og bedt over til sist i samlingen 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter