Rune med misjonsinspirasjon torsdags kveld

– Jesus sa ja til det oppdraget Han fikk av sin far. Vi trenger i dag å si ja til det oppdraget Jesus kaller oss til, sier Rune Edvardsen.

Rune Edvardsen inviterte torsdags kveld til «et annerledes» misjonsmøte, der han tok tilhørerne med ut i hverdagen på sine misjonsreiser sammen med sitt team.

Før Rune selv talte, fikk den thailandske kirkelederen, Nirut Chandkorn, som var gjest under hele sommerstevnet, ordet til en kort innledning.

Chandkorn understrekte viktigheten av å tilbe Gud og gi Ham ære, slik det framgår av AP kap. 4:10-11. Han leste videre fra Efeserne kap 3.20, der Bibelen slår fast at Gud er i stand til å gjøre langt mer enn hva vi forstår, etter den kraft som virker i oss.

– Vi må handle på det vi tror på; høre, lyde og handle. Dette utløser velsignelse og fører til menneskers frelse, understrekte Chandkorn.

Sterke historier om enkeltmennesker
Før talen viste Rune en film fra en reise til Massisi i Kongo, som ga et godt innblikk i de mange praktiske utfordringene en misjonsreise kan bringe med seg.

Det er ikke alltid like lett å ta seg fram på dårlig vedlikeholdte afrikanske veier, særlig ikke i et land som DR Kongo, der i tillegg opprørskrigere noen ganger lurer rundt neste sving.

Rune gikk over til å fortelle flere meget gripende historier om enkeltmennesker han har møtt på sine misjonsreiser. For eksempel den unge kvinnen i Rwandas hovedstad, Kigali, som var vitne til folkemordet og så sin familie bli brutalt nedslaktet, og som Rune møtte igjen noen år senere. Da hadde hun blitt forretningskvinne, takket være de dollars Rune stakk til henne i Kigali, som en hjelp videre i livet.

En annen var Enoch, pastoren i Kigali, som hadde elleve kirker i 2001, men som i dag står i spissen for 333 kirker, støttet av Troens Bevis’ partnere.

Zanzibar forberedes for innhøstning
Aril Edvardsens siste store møtekampanje fant sted på øya Zanzibar, utenfor Tanzania. Kampanjen ble en frustrerende affære, særlig fordi mange ting sviktet, men også fordi Aril selv slet med å komme seg gjennom møtene rent helsemessig.

Rune har bestemt seg for at kampanjen i 2008 ikke skal bli stående som det siste inntrykket Troens Bevis har av Zanzibar. Derfor er Rune i ferd med å planlegge nye kampanjer på øya, for å nå de rundt 800 000 menneskene med evangeliet.

– Jeg dro tilbake til Zanzibar for å tilbringe tre dager alene på landsbygda. I alt besøkte jeg 30 til 35 landsbyer. Mange lever i stor fattigdom. Turistene kommer hit og drar på såkalt «landsbysafari».

Der knipser de bilder med sine kamera, for deretter å forsvinne til sine luksuriøse hoteller.

– Gjennom Dina Stiftelsen har vi skaffet en ambulanse som fungerer som en mobil klinikk. Vi gir gratis helsehjelp til lokalbefolkningen. Hittil har vi hjulpet over 15 000 mennesker, som undrer seg over at noen utenfra kan bry seg om dem på denne måten.

– Fire kristne ledere er drept i Tanzania og på Zanzibar i løpet av det siste året. Ingen har før lykkes på Zanzibar, men vi skal lykkes, proklamerte Rune, som gjennom å vise Jesu kjærlighet til de fattige på Zanzibar, myker opp folket for en stor innhøstning av sjeler for himmelen i de kommende årene.

Jesus sa ja!
Under avslutningen av sin tale, understrekte Rune at Jesus sa ja, da han fikk spørsmålet fra sin Far, om å gå veien til Golgata kors.

– Det er et ja som skal til i Norge i dag. Ja, til Jesus og Hans kall. En gang var det et slag i himmelen, Lucifer ble kastet ut. Fra den dag har djevelen hatet alt som Gud elsker.

– Djevelens måte å skade Gud på er å skade deg. Hans såkalte makt ligger i det å holde folk vekke fra Gud. Det fins to åndskrefter i vår verden, to regimer. Det ene ødelegger, lager krig og øver vold mot Guds plan.

– Det andre er Guds rike, som består av alt det gode. Gud elsker alle mennesker. Derfor: Si ja når anledningen byr seg. Jesus har beseiret djevelen, som er under våre føtter.

– Prøv å ta noen sjanser for Gud. Bruk navnet Jesus og tro på Guds kraft, utbasunerte Rune, og avsluttet møtet med en kraftfull bønn om å bli en medarbeider for evangeliet i tiden som kommer.

Se møtet med Rune Edvardsen 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter