I spissen for 300 kirker i Thailand

– Gud må ha førsteplassen i våre liv. Før jeg dør vil jeg plante 100 nye menigheter i Thailand, sier 74 år gamle Nirut Chandkorn.

Chandkorn vokste opp i en familie av forretningsfolk, der faren var leder for et kinesisk forretningsforetagende. Da Chandkorn var 14 år gammel gikk faren konkurs. Familien gikk på kort tid fra rikdom til fattigdom.

– Min familie hadde gjort mye godt i samfunnet. Hvordan kunne dette da skje? Jeg tilhørte den buddhistiske tro og gikk til en munk i templet for å søke hans råd. Han ba oss gjøre gode gjerninger, men hvor lenge, spurte jeg, og oppsøkte enda flere munker.

– Min religion kunne ikke tilgi synd, så jeg spurte en misjonær. Han kunne fortelle at kun Jesus tilgir synd og frelser syndere, jfr. 1Tim 1:15. Jeg var en uskikkelig ungdom og mine foreldre var redd for at jeg kunne bli drept. Fra 15 til 17 år var jeg med på 32 boksekamper, sa Chandkorn i sin første av tre taler under sommerstevnet.

Møtte Jesus og fikk et nytt liv
– Min familie led på grunn av meg, og selv hadde jeg ikke fred i hjertet. Til sist tok jeg imot Jesus, ble født på ny og fikk et nytt liv. Vennene og lærerne gjorde narr av meg, og folk vendte seg mot meg, men Jesus begynte en forvandlingsprosess i meg, framholdt Chandkorn.

– Jeg fikk byrde for folk som drev med negative ting. Etter en stund fikk jeg femti andre med meg. Deretter fikk jeg kall til fulltids tjeneste, og begynte som evangelist 17 år gammel.

– Nå har jeg vært i tjeneste i 57 år og har vært med på å grunnlegge 300 menigheter rundt omkring i Thailand. Dette er Jesu verk!

Vi lever for å tjene Jesus
– Hva skal vi gjøre når vi har funnet Jesus og gleden i Ham? spurte Chandkorn, og leste fra Filipperne kap. 1:21: «For meg er livet Kristus, og døden en vinning».

– Når vi tjener Jesus og lever for Ham, da er vi til for Guds rike. Gud må ha førsteplassen i våre liv. Uansett hva du arbeider med; Gud må ha førsteplassen i ditt liv.
– Gud vil at vi skal ha framgang og lykkes, men grunnlaget for alt det andre er relasjonen til Gud. Det handler om å ordne tiden og livet sitt slik at vi prioriterer Ham. Jeg har prioritert mitt liv på følgende måte: Gud er nr. 1, deretter familien, så tjenesten/arbeidet og som nr. 4: samfunnsengasjement.

– Jeg er nå 74 år, sterk og ved god helse. Alt dette takket være Gud, som velsigner meg og holder meg oppe.

Kun 0.63 prosent kristne av nær 70 millioner
Chandkorn fortsatte sin undervisning torsdags ettermiddag, og minnet om at kun 0.63 prosent av Thailands befolkning regnes som kristne, i en befolkning som nærmer seg 70 millioner mennesker.

– Jeg kan ikke klare det store arbeidet alene. Alle mine barn tjener Herren og står med meg. De har mottatt Den Hellige Ånd for tjeneste, men vi trenger at flere kan stå med oss.

– Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, fortsatte Chandkorn, som blant annet vektlegger ledertrening for å dyktiggjøre flere til oppgaven med å nå Thailands befolkning med evangeliet.

Fem befalinger
Chandkorn leste videre fra AP 26:18 der det står: «Du skal åpne øynene deres så de vender seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, så de kan få syndenes forlatelse og en arv blant dem som er hellige ved troen på Meg».

– Her gir Gud oss fem befalinger. For et første skal vi åpne folks øyne; et bilde på både dem som er innenfor og utenfor Guds rike.

– For det andre skal vi føre folk ut fra mørke og inn i himmelens lys. Mørke er et annet ord for synd. Guds vind må blåse, og vi må ha Hans hjerte for å føre mennesker inn til Hans frelse.

– Det tredje Gud ber oss om er å lede folk fra Satans rike og over i Guds rike. Dette er det aller viktigste. 1Johs 5:19 sier at hele verden ligger i mørket. Bare Jesus kan fri mennesker ut fra mørkets makt.

– Det fjerde er å motta nåde fra Gud. Den eneste som kan bortta menneskers synd er Gud. Religion kan ikke ta bort syn, det kan bare Jesus.

– For det femte skal vi forkynne evangeliet på en slik måte at folk kommer inn under Guds helliggjørelse. Kun Guds nåde kan ta synden bort, proklamerte Chandkorn.

Mål om 100 nye menigheter
– Jeg har en lidenskap om at Gud skal hjelpe meg og alle i Thailand til å nå hele landet med evangeliet.

– Før jeg dør vil jeg plante 100 nye menigheter. Be for meg at jeg må klare denne oppgaven. Jeg vil se 10 prosent av Thailands befolkning frelst, utbasunerte den dynamiske og brennende kirkelederen, Nirut Chandkorn, som var svært takknemlig for samarbeidet med Rune Edvardsen og Troens Bevis i sitt arbeid med å nå Thailands befolkning med evangeliet. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter