Debatt om folks syn på kristne og den kristne virksomhet

Temperaturen i debatten steg flere hakk, da den kristne presses rolle i samfunnet kom i fokus.

debatt2

Sten Sørensen ledet debatten onsdag ettermiddag, der søkelyset ble satt på folk sitt syn på kristne, og den kristne virksomhet.
Møtet startet med en film, som blant annet inneholdt intervjuer med redaktørene Kristen Munksgaard i avisen Agder og redaktør Sveinung W. Jensen i avisen Lister. I tillegg ble flere personer «på gaten» intervjuet om hvilken oppfatning de har av kristenfolket.

Panelet i stevnehallen bestod av Vebjørn Selbekk, sjefsredaktør i avisen Dagen, sokneprest i Kvinesdal, Leiv Gunnar Skiftun, lærer Anne-Mie Heimvoll, Jostein Krogedal, hovedpastor i INTRO, Maren C. Smith Gahrsen, sykepleier og politiker samt Rune Edvardsen leder i Troens Bevis Verdens Evangelisering.

Like mange oppfatninger som folk i Norge
Vebjørn Selbekk var først ute, og mente at det trolig fins like mange oppfatninger om kristne og kristendommen, som det er folk i Norge.

Sammenlignet med mange andre land er Norge i en unik situasjon, der 80-90 prosent av folket, selv har valgt å ha tilknytning til kirken eller at annet trossamfunn.

– Vi må spille på lag med den norske, kristne kulturarven slik den gjenspeiler seg i grunnloven og flagget vårt. Det må jo selvsagt et personlig forhold til Jesus til, men kristen tro og tanke har preget folks sinn i generasjoner. Det gir oss grunn til å være frimodige på vegne av kristenfolket og Jesus, mente Selbekk.

Jesus var opptatt av vanlige mennesker
Rune Edvardsen påpekte at folk har en tro, men har problemer med å finne sin plass i det kristne fellesskapet. Derfor er det viktig å tenke over hva det er vi presenterer for folk. Jesus var opptatt av vanlige mennesker og deres ve og vel.

Maren C- Smith Gahrsen mente at folks oppfatning av kristendommen, er avhengig av hvor mange levende kristne folk omgår.

Jostein Krogedal framholdt relasjoner som helt avgjørende, noe som gjør at INTRO-kirkene jobber med kirkekonsept for den som enda ikke tror. Grunnen til at folk kommer til kirken og fortsetter med det, er de relasjonene som bygges til dem som er i kirken. Mange har en kristentro, men opplever at de ikke holder mål, slik de oppfatter kristendommen.

Vår Jesusrelasjon avgjørende
Maren C. Smith Gahrsen framholdt at Jesus brydde seg om folk og hadde hjerte for den enkelte. Spørsmålet vi må stille oss er dette: Har jeg den samme kjærlighet? Hvis ikke, må vi gjøre noe med vår Jesus-relasjon.

Anne-Mie Heimvoll svarte på spørsmålet om likestilling og kjønnsrelasjoner i relasjon til menighetsliv. Hun mente at hver enkelt kristen må ta egne valg, og ikke skylle på Bibelen.

Hun fikk støtte av Maren C. Smith Gahrsen, som mente at kvinner skal ha tro på seg selv, være selvstendige, og kjenne på hva Gud sier i dere hjerter.

Den kristne pressens rolle
Temperaturen i debatten steg flere hakk, da debattantene kom inn på rollen den kristne media spiller i det å påvirke folks oppfatning av kristendommen.

Vebjørn Selbekk var opptatt av ikke å skyldbelegge engasjement i samfunnsspørsmål; for eksempel det å være en røst for de svakeste som ikke har noen røst; det ufødte liv.

Rune Edvardsen var mest opptatt av å bygge broer til de ikke-troende, og mente at store deler av folket ikke får tak i mye av de interne ting som skjer innenfor kristnes rekker.

Jostein Krogedal mente at media skaper et omdømme av kristne som er uheldig. Han fikk støtte av Leiv Gunnar Skiftun, som mente media til tider overfokuserer på spesielle tema, noe som kan virke uheldig på omverdenen.

Rune Edvardsen oppmuntret Selbakk og andre til å finne annet og mer positivt stoff om kristenlivet, som kan påvirke folks oppfatning til det positive.

Vebjørn Selbakk mente det var utrolig at noen av debattantene tilla Dagen en slik maktposisjon i opinionsdannelsen i Norge, og oppfordret folk til å tegne et gratis abonnement, og selv gjøre seg opp en mening.

Misjon og bistand hånd i hånd
Rune Edvardsen mente at Norge i dag opplever Guds velsignelse, på grunn av det omfattende misjonsarbeidet Norge i mange år har drevet i mange land.

– Vi kan bruke de gode gjerningene til å peke på Jesus. Evangeliet om frelse og evig liv er selvsagt nr. 1, men det å hjelpe mennesker i nød er også viktig.

Leiv Gunnar Skiftun fulgte opp, og mente at vi skal bry oss om hele mennesket. Vi har et helt budskap som ikke innebærer noen motsetninger.

Hva er det viktigste for større troverdighet?
Det avsluttende spørsmålet til debattantene var dette: Hva er det viktigste for å få større troverdighet?

Rune Edvardsen mente at det viktigste er å vise at Jesus bor i oss, og minske avstanden til folk utenfor. Syndere er Jesu favoritter.

Maren C. Smith Gahrman mente at vår største oppgave er å ha relasjonen til Jesus i orden.

Jostein Krogedal ville bygge livskraftige og nære fellesskap som bygger gode relasjoner til menneskene rundet.

Anne-Mie Heimvoll oppfordrer alle til å ta vare på de menneskene som Jesus sender i vår vei, mens Leiv Gunnar Skiftun framholdt viktigheten av å se våre medmennesker og bry oss om dem og deres behov.

Vebjørn Selbekk: «Forkynn Kristus og løft Ham opp, vise våre medmennesker hvem vi tror på.»

Se debatten: 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter