Øystein Gjerme om viktigheten av å bli formet

– Den største katastrofen er å bli ferdig formet. Vi er ikke kalt av Gud til å bli ferdig, men stadig å bli formet i Hans hånd, sier Øystein Gjerme.

– Tenk å bli introdusert av mitt forbilde Åge Åleskjær, som jeg hadde bilde av på veggen hjemme som ung, sa Øystein Gjerme muntert, da han innledet sin illustrative tale tirsdags kveld, og fortsatte:

– Sarons Dal minner oss om at Gud elsker verden. Norge har lange tradisjoner som misjonsland, og i denne sammenheng har Sarons Dal spilt en stor rolle.

Også det ubevisste former våre liv

– Vi endres av det vi leser, studerer og lytter til. Men la oss også passe på den ubevisste formingen av våre liv. Hvis ikke står vi i fare for etter hvert å bli usynlige.

– Jeg ønsker å leve for Jesus og håper de avtrykkene jeg setter viser dette. Jesus reiste seg opp og snakket om Guds folk som annerledesfolket; de som går motsatt vei.

– Jesus sa: «Dere er jordens salt og verdens lys», jfr. Matt 5:13-16. Jesus er tydelig: Har dere lyset; ikke la det slokke. Er dere verdens salt; ikke la det miste sin kraft, proklamerte Øystein, og konsentrerte resten av sin tale om historien fra Jeremias 18:1-6, om leiren i pottemakerens hånd.

Leiren i pottemakerens hånd
– Vi er formbare som mennesker, men det betyr ikke at vi har funnet den «riktige» formen. Den kan bare finnes om vi gir våre liv til å bli formet i Herrens hånd. Under Guds nåde er vi alle i en posisjon der Han vil forme våre liv, uansett materiale.

– Gud er skaperen og han vet hvordan leiren optimalt fungerer. Livet har en del «klumper» som gjør motstand, står imot, når Herrens starter sitt verk med å forme oss. Men denne kampen er en del av forvandlingen til å bli likedannet med Jesus, understrekte Gjerme.

– Formingsprosessen innebærer at vi må forlate én måte å tenke på, én måte å være på, til en ny tenke- og væremåte. Dette er disippelprosessen i våre liv. Når karet ble mislykket i pottemakerens hånd, lager Han et nytt, slik Han ser er riktig.

– I verkstedet er det pottemakeren som bestemmer. Han kan begynne om igjen. Vi lever i en tid og i et land der alt ønskes fullført og ferdig. Men som kristen handler selve livet om stadig å forbli som leiren i pottemakerens hånd.

En pågående formingsprosess
– Vi er ikke kalt av Gud til å bli ferdige, men stadig å formes i Hans hånd, framholdt Øystein Gjerme.

– Guds Ord trenger å være en viktig del av vår forming. For eksempel sa Jesus mange ganger: «Dere har hørt det er sagt, men Jeg sier dere…»
– Det blir feil hvis vi lager en Jesus slik vi vil ha Ham, og ikke forholder oss til en Jesus som former våre liv slik Han vil. Det er på tide at vi tar en tur til pottemakerens hus og ser hvem som er sjef over leiren, sa Øystein Gjerme, i sin inspirerende tale tirsdags kveld.

Se møtet med Øystein Gjerme: 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter