Rune Edvardsen talte søndags kveld

– Tiden er det eneste vi har. Gud har gitt oss tiden, men den kommer aldri igjen, sier Rune Edvardsen.

– I kveld skal jeg tale like mye til meg selv som til andre. Gud har gitt oss tiden, men den kommer aldri igjen. Store ting i livet, spesielle hendelser, kommer aldri igjen. Vi har fått tiden for at folk skal bli nådd med evangeliet om Jesus, begynte Rune sin tale første søndags kveld under årets sommerstevne.

«Elsker du meg?»
– Jeg har stilt meg det samme spørsmål som Jesus stilte Peter: «Rune, sønn til Kari, elsker du Jesus?»

– Vi har fått tegningene og lagt mange planer. Tør du telle hvor mange møter du har vært på? Men byggverket reiser seg først når byggearbeiderne kommer og setter i gang med selve arbeidet. Huset må bygges av oss, poengterte Rune.

– Budskapet til verden er av nåde. Alle er akseptert og gode nok. Vi må møte mennesker med et nådebudskap, et kjærlighetsbudskap.

Syndere er Guds favoritter
– Syndere er Guds favoritter. Peter fikk et oppdrag da han bekjente sin kjærlighet til Jesus: «Fø Mine lam!»

– I Guds målestokk er nok det samme som alle. Alle dem som tok imot Ham, gav Han retten til å bli Guds barn. Hvordan gjør vi oppdraget praktisk mulig? Jo, du har sikkert to til tre mennesker nær deg.

– De fleste blir frelst på grunn av tiltro til den som bringer budskapet. Vær sosial; vær en god venn med dine medmennesker.

– Det å gjøre gode gjerninger er greit nok, men det å bry seg om alle dem som Jesus døde for ved å gi dem evangeliet, det er ekte kjærlighet, poengterte Rune Edvardsen.

En tilmålt tid
– Vi har fått en tilmålt tid her på jorden. Den kommer aldri igjen. Vår fremste oppgave er å gi tid for evangeliet. Den tiden vi bruker på evangeliet har innflytelse på menneskers liv og død. Altfor få synes å ha tid til det som er aller viktigst i livet.

– Livet er uerstattelig. De døde er borte for alltid. Vi trenger å arbeide i dag mens det ennå er tid, avsluttet Rune Edvardsen, som også talte torsdags kveld i stevneuken.

Se møtet med Rune Edvardsen: 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter