Øystein Gjerme om menighetens utfordring i 2014

– Dette er den store institusjonen når det gjelder ytremisjon i landet vårt, sier Øystein Gjerme, med tanke på Sarons Dals betydning i verdensmisjonen.

– Noen ganger må vi ta et tilbakeblikk for å kunne se framover. Det å bygge menighet i 2014, handler ikke om å være kul, relevant, karismatisk eller lignende.

– Tvert i mot handler det om å ta med seg det som de tidligere kristne gjorde, og finne en dagsaktuell måte å nå moderne mennesker med evangeliet. Spørsmålet er:

– Hvordan kommer vi i kontakt med mennesker i dag for at de skal ta imot Jesus? Vi er i ferd med å miste grepet på folk i Norge. Men du og jeg bidrar til temperaturen i menighetene våre, understrekte Øystein, og mintes den svenske pinselederen, Lewi Petrus’ velkjente ord: Fram til urkristendommen!

Hva er «Næringsinnholdet» i urkristendommen
– Menighetene i dag presenterer mange slags «tilbud» om den ene eller andre slags menighetsprofil. Men det store spørsmålet er: Hvordan vi kan nå dagens mennesker med evangeliet om Jesus? sa Øystein, og trakk fram kjennetegnene i urkirken slik det framgår av Apostlenes gjerninger, kap. 2:42-47.

– Den første menigheten holdt fast på Ordet. I dag har vi strømninger av nyreligiøsitet på den ene siden, og liberalisme på den andre. Begge disse retningene har sin rot fra det spørsmål som ble stilt i Edens hage: «Har Gud virkelig sagt?».

– Den dagen Guds Ord glipper, da slutter formingen av ditt liv. Vi trenger ikke å tale om folks tanker og følelser, men å holde fram hva Guds ord sier. Tankene våre formes av de ordene vi tror på. Derfor er undervisningen av hva Bibelen sier så viktig.

De holdt fast på oppdraget
– Det andre kjennetegnet på urkirken er at de holdt fast på oppdraget. Hver dag ble folk frelst og lagt til menigheten. Det å være en kristen innebærer å være med på noe som er større enn oss selv og våre egne liv. Det innebærer å ta vårt hverdagsliv og legge det fram for Gud som et hellig offer for Ham.

– I all vekkelse verden over er navnet Jesus tydelig skrevet! Der fokuset er på Jesus, der har menigheten framgang og vekst.

– Utfordringen for menigheten i 2014 er derfor denne: Vi trenger å se Jesus igjen! Bli begeistret for Ham og ha fokus på Ham. Vi har ingen sjanse dersom vi mister synet av hvem Han er.

– Jeg har studert alle mulige metoder og muligheter for å nå dagens mennesker med evangeliet, men kommet fram til at Jesus er svaret! Begeistringen for Ham, overgivelsen til ham! Det begynner der, poengterte Øystein.

Fellesskap og åndlighet
– De første kristne prioriterte også fellesskapet og åndeligheten; de kom sammen i hjemmene og holdt fast på fellesskapet med hverandre. Dagens mennesker er en generasjon av folk som «slutter», de holder ikke ut i lengden.

– Det er en kristen norm å «holde fast», mer enn det å få viljen sin i alle ting.

– Mens de første kristne forstod viktigheten av å holde fast på fellesskapet, er det mange i dag som velger bort fellesskapet, for å gå sine egne veier. Individualisering er ikke bare fantastisk, det er også en skjebne.

– Menighetsbygging i 2014 handler som sagt ikke om å være kul, relevant eller karismatisk. Det handler om å være opptatt av Jesus og lede mennesker til Ham.

Se seminaret med Gina og Øystein Gjerme: 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter