Gina Gjerme med mange gullkorn for ektepar

– Spørsmålet er ikke hvor mange talenter du har, men hva du faktisk gjør med de talentene Gud har gitt deg, sier Gina Gjerme.

– Gud har gitt oss alle et kall og en tjeneste. Vi er skapt i Hans bilde. Det å leve med Gud og være tjenere for Ham, er ikke alltid enkelt. Dere vil møte medgang og motgang, men Guds nåde bærer oss gjennom, sa Gina Gjerme, som underviste på mandagens formiddagsmøte sammen med sin mann, Øystein. Sammen utgjør de pastorparet i Bergenskirken.

Kirken har vokst fra en liten husgruppe, til i dag å samle rundt 500 mennesker på en vanlig søndags gudstjeneste. Gina underviste innsiktsfullt og delte personlige erfaringer om det å være ektepar i tjeneste for Gud.

Frelseshistorie tilbake til Sarons Dal
– Spørsmålet er ikke hvor mange talenter du har, men hva du faktisk bruker dine talenter til. Det er heller ikke spørsmål om hvor mye tid eller penger vi har, men hva vi faktisk bruker tiden og pengene til, poengterte Gina, og trakk sin frelseshistorie tilbake til Sarons Dal i pionertiden.

Hennes foreldre var tilfeldigvis innom Sarons Dal, uten at noen av dem på det tidspunkt hadde gitt sine liv til Jesus. Særlig hennes mor opplevde atmosfæren i dalen som noe utenom det vanlige.

Senere tok begge imot Jesus som frelser. Ni år gammel ledet faren Gina til Jesus. Hennes ungdomstid var sterkt preget av et brennende ønske om å tjene Gud.

Et ekte ønske om å tjene Gud
Ekteparet Gjerme har vært gift i 18 år og har tre barn. Sammen tjener de Gud som familie i en travel hverdagssituasjon.

– Fellesnevneren er at begge har et genuint ønske om å tjene Gud, poengterte Gina, og understrekte at det er Gud selv vi tjener, og ikke mennesker, jfr. Efeserne 6:6, der Paulus formaner oss til ikke å være øyentjenere som bare vil gjør mennesker til lags, men Kristi tjenere som gjør Guds vilje av hjertet.

– Vi må tjene Gud ut fra Hans rammebetingelser. Vi er utvalgt av Ham og tjener Ham fordi at vi elsker Ham. Tjenesten for Gud er en personlig ting. Det er viktig at du finner din plass ut fra det kall Han har gitt deg.

– Gå for det som Gud har gitt dere. Gi Ham ære, og stol på de mange løftene Han har gitt.

Bevar ditt hjerte
– Det neste som er viktig i vår tjeneste for Gud, er at vi tjener Ham ut fra en posisjon av seier, fortsatte Gina, og siterte fra Josva kap. 1.

– Josva kjempet ikke for seier, men ut fra seier. Gud hadde allerede gitt ham seieren på forhånd, da Israels folk skulle innta Kanaans land.

– En annen viktig ting er å bevare vårt hjerte. «Jeg fulgte hjertet mitt», kan noen si. Men spørsmålet er ikke først og fremst hva hjertet sier, men hvem som er herre i hjertet. Gud ser til hjertet! Hvem er herre i livet ditt, spurte Gina, og formante alle å bevare sitt hjerte mot sitt eget ego, hovmodighet, bitterhet og skuffelse.

– Der det er mennesker er det fullt mulig å bli såret, sa Gina, og understrekte viktigheten av å tilgi hverandre og beskytte hverandre mot splid og anklage.

– Barna ser på våre handlinger mer enn de hører på våre ord. Del dine åndelige erfaringer med dine barn. Noen er redd for å påvirke sine barn, men hvis ikke vi gjør det, så vil andre gjøre det, avsluttet Gina, og understrekte viktigheten av å utfylle og støtte hverandre som ektepar i tjenesten for Gud.

Se møtet med Gina og Øystein Gjerme: 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter