KRF-leder Knut Arild Hareide i Sarons Dal

– Troen på Jesus er det som gir livet mening og trygghet, sier Knut Arild Hareide.

– I hverdagen går jeg rundt og snakker mye om politikk, men det viktigste for meg i livet, er troen på Jesus, og det troen betyr i mitt liv, sier Knut Arild Hareide.

Troens som ankerfeste
– Troen har alltid hatt en viktig plass i livet mitt. Den har gitt livet mening og trygghet. Vi trenger alle en personlig opplevelse med Jesus; gjøre troen til vår egen.

– Troen er ankerfestet for alt det jeg gjør i dag, sier den populære KRF-lederen, som talte på ettermiddagsmøte første stevnesøndagen.

Du er god nok
– Jesus lar oss være hele mennesker. Samfunnet forventer effektivitet og styrke, men til Jesus kan vi komme slik vi er. Det er godt nok.

– Det fine med Jesus er at Han var radikal i alt hva Han sa og gjorde. Han utfordrer oss til å bety noe for andre og gjøre noe for dem som trenger oss.

– Det å ta Jesus med inn i alle livets områder, er noe jeg jobber med hele tiden. Noen ganger kan vi bli fullt opptatt med de oppgaver vi har, men jeg merker hvor godt og viktig det er å ta Jesus med i alt, sa Hareide, som syntes det var utrolig kjekt å bli invitert som stevnetaler i Sarons Dal.

– Jeg skal tale om samfunnsansvar eller hvordan Bibelen utfordrer oss til å bety noe for folk rundt oss, sa Knut Aril Hareide i forkant av sin tale til stevnefolket i Sarons Dal.

Se møtet med Knut Arild Hareide: 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter