Utvider campingplassen i Sarons Dal

De siste årene har Sommerstevnet i Sarons Dal fått flere og flere gjester. Nå bygges det nye campingplasser til årets Stevne.

{snippet video|92196}

Redigering: Per Gunnar Økland

– På julebordet det første året etter at Aril Edvardsen var død, delte Rune Edvardsen sine store utbyggingsplaner for Sarons Dal. Han sa at stedet påny skal bli et vekkelsessenter for hele Skandinavia. Det var nok flere blant de ansatte som syns Rune tok vel hardt i, men i ettertid har det vist at stevnet har vokst, sier pastor og vaktmester i Sarons Dal, Rune Heimvoll.  

– Rune Edvardsen «så» inn i framtiden med troens øyne. Både han og etter hvert vi andre begynte å handle på denne troen, fortsetter Heimvoll.

Selv gikk Rune Heimvoll hjem etter julebordet og tenkte hvordan campingplassen kunne utvides for å romme noen av Rune Edvardsens planer. Det påfølgende stevne ble campingplassen utvidet med ti plasser, i tillegg til at parkeringsplassen også ble beslaglagt med ti nye campingplasser. Områdene mot gamle E-39 ble også etter hvert brukt, og i fjor var hele jordet mot E-39 fullt med boenheter.

Det er en takknemlig og inspirert vaktmester som forteller om den siste utvidelsen:

– Akkurat nå utvider vi med en ny campingplass til rundt femti nye plasser. Den skal være ferdig til årets Sommerstevne. Dermed har vi nok til sammen rundt 350 boenheter, og det må være en fordobling siden nevnte julebord for over fem år siden, sier Heimvoll med et smil. Nå får vi også god strømtilførsel til vognene, tilføyer han.

runeh

Rune Heimvoll er Prosjektleder for utbyggingen.

Planetene er viktig
Rune Heimvoll mener Planetene er en viktig årsak til veksten:

– For vel fem år siden var det rundt 500 barn på de forskjellige barneplanetene. Sist sommer var det rundt 930 barn. Det er jo nesten en fordobling, noe som jeg opplever at campingplassen også har hatt. Dette er et stort takkeemne, sier Heimvoll.

– Har Troens Bevis økonomi til en slik utvidelse?

– Jeg vil heller si at Troens Bevis har ikke råd til å la være. Dette er jo å satse på framtiden. Får vi inspirerte barn, vil foreldre også bli tente. Norge er kanskje verdens rikeste land, og vi har penger. Dessuten trenger kristen-Norge å bli tent på misjon gjennom stevnene i Sarons Dal, svarer han.

Vaktmester Rune Heimvoll er også glad for de gode priser entreprenørene har gitt Troens Bevis ved utvidelsen av campingplassen. Han mener det er blitt gitt en god «misjonspris» på arbeidet, noe som gleder hans hjerte.

camping1

Her bygges det femti nye campingplasser.

Først og fremst et misjonsstevne
– Hva kjennetegner Sommerstevnet i Sarons Dal?

– Det er først og fremst et misjonsstevne for hele familien. Både barn og voksne blir utfordret på å vinne sin generasjon for Jesus. Barna blir så tente, og det er et proft opplegg. Det vet jeg, for mine egne barn er med på Planetene. Rammen rundt Stevnet er den aller beste. Nå må leserne sette av datoen for uken i Sarons Dal til sommeren, avslutter den ivrige Rune Heimvoll.   

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter