Fikk sjokkmelding i styremøte

Under styremøtet like før jul gikk vi gjennom økonomien. Det kom fram at vi sannsynligvis har mistet mellom 300 og 400 givere etter mitt politiske utspill i debatten som var rundt valget.

Dette viser at mitt politiske syn, preget av å være en arbeidergutt i smelteverksindustrien, med gode tanker og takknemlighet for det arbeidet som er lagt ned i historien for utviklingen av vår velferdsstat, har vært en stor belastning for misjonsarbeidet. Personlig syns jeg det er trist å se at politikk vekker så sterke følelser, at det overskygger verdens viktigste oppdrag som vi står sammen om.

Med en slik reaksjon fra så mange partnere er min konklusjon klar: Selvfølgelig kommer misjonen først! Den er jo viktigst av alt, derfor bøyer jeg av. Jeg hadde overhode ikke noe ønske om å såre noen eller tråkke på noen. Vi har alle forskjellige syn og meninger i et demokrati.

Det er også slik at over 30 prosent av Norges befolkning stemmer Arbeiderpartiet, mens andre stemmer på andre partier. Det er jo full politisk frihet for alle i Norge. Jeg skal ikke komme med noe forsvar for mitt syn her i denne artikkelen, da det allerede har medført store skader. Jeg velger heller å bøye meg og akseptere at jeg vurderte dette feil som leder av Troens Bevis.

Jeg håper at det kan gjenopprettes et tillitsforhold med dem som følte seg sviktet av mine utspill. Som leder av Troens Bevis vil jeg i fremtiden ikke være i det offentlige rom med politiske budskap – unntatt når det gjelder urettferdighet og kamp for de lidende og fattige i verden.

Det kan vi ikke tie om. Jeg har lært av dette at politiske ytringer kan skape altfor sterke følelser, og kan ta fokuset bort fra det viktigste oppdrag i verden.

For andre gang vil jeg be om tilgivelse, og be om at både de som ble skuffet – og mange andre – engasjerer seg for OPPDRAGET til verdens ender.

Jeg har også bedt styret i Troens Bevis vurdere om jeg kan fortsette som leder av virksomheten etter dette.

Rune Edvardsen
Misjonsleder, Troens Bevis Verdens Evangelisering

Vi støtter og takker
Gud for Rune Edvardsen

 sten

I siste styremøte i Troens Bevis gikk vi som vanlig gjennom økonomien. Da kom det fram at til tross for mange nye støttepartnere, har vi også mistet mange, grunnet Runes politiske utspill i forbindelse med stortingsvalget.

Da dette kom fram på styremøtet, og Rune fikk høre omfanget av dette, så vi hvordan dette kom som et sjokk på ham. Han ble fryktelig lei seg og ba styre vurdere hans plass som leder.

Rune korrigerte seg med en gang og tenkte mest på de unådde folkeslag som blir rammet av manglende støtte fra givere. I mange år har Rune vist et stort engasjement for de unådde og den fattige befolkningen i verden. Hans innsats har vært forbilledlig!

Derfor reagerer han på urettferdigheten og den store egoismen som lett kan prege mange mennesker i Vesten. Vi håper Runes redegjørelse på side to i dette nummer av Troens Bevis vil virke slik at tidligere støttepartnere vil vurdere sitt standpunkt på nytt og komme tilbake som støttepartnere. Ingenting er viktigere for oss enn å spre budskapet om Jesus til alle mennesker!

Rune Edvardsen har vår fulle tillitt og støtte! Hans ydmyke holdning griper våre hjerter. Vi vil oppfordre leserne til å be for Runes og Troens Bevis store og viktige tjeneste. La oss stå sammen om innhøstningen før Jesus kommer igjen! Dørene er vidt åpne for evangeliet, og vi tror 2014 vil bli et år der mange tar imot Jesus som sin frelser.

Sammen om oppdraget!

For Troens Bevis Verdens Evangelisering.
Sten Sørensen, styreleder

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter