Nicky Cruz til Sarons Dal

Den verdenskjente evangelisten Nicky Cruz kommer til årets Sommerstevne i Sarons Dal.

Han startet som bandeleder for de beryktede Mau-Mauene og ble omvendt på et møte David Wilkersen holdt. Der fikk han høre at Jesus elsket ham. I møtet fikk Cruz og sin bande lov til å samle inn møtets kollekt, og alle trodde han ville stikke av med pengene. Men det skjedde ikke, og i steden ble han senere i møtet omvendt!

Etter en tid begynte Nicky Cruz i Teen Challenge, et arbeid for narkomane og kriminelle som David Wilkersen drev i mange år.

Aril Edvardsen inviterte Nicky Cruz til Norge i 1978. I kveldsmøtet i en stor aula i Haugesund skrev Haugesunds Avis dagen derpå at 90 personer kom fram for å bli frelst under Aril og Nickys besøk!

Les mer på hans offisielle nettside.

Foreløpige gjester til Sommerstevnet:

Nicky Cruz, Martin Cave, Rune Edvardsen, Øystein Gjerme, Carl-Gustav Severin, Egil Svartdahl, Gina Gjerme, Åge Åleskjær, Kai Johansen, Gunnar Jeppestøl, Stina Johansen, Lise Karlsen, Sten Sørensen, Kjell Haltorp, Arnfinn Clementsen, Garness og Solveig Leithaug, Jarle Waldemar, Kåre og Janne Skuland, Emeline og Sunniva, Monica og Håvard Kilvær, Mads Pedersen og Evangeliesenteret. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter