Starter nye kontorer i Himalaya og Thailand

– Fordi deres Gud er god hele tiden, har jeg tatt imot Jesus, sier Sharmila. Hun er en av de første fruktene til Troens Bevis sine nye oppfølgingskontorene i Himalaya og Thailand.

Sharmila kommer fra den avsidesliggende landsbyen Dhar Gaon i Darjeeling. Hun giftet seg nylig med en kristen mann, men var selv hindu og veldig bestemt på at hun ville holde fast på sine forfedres tro. Det var inntil hun hadde lest Brevkurset «Det Nye Liv», som er Troens Bevis sitt selvstudium i troen på Jesus. 

– Men etter å ha tatt kurset, kom Sharmila til oss og sa: «Deres Gud er god hele tiden, derfor har jeg tatt imot Jesus som min frelser!» Nå kommer Sharmila og mannen hennes regelmessig på møtene våre sammen, og gleder seg over livet i Kristus, sier lederen for Troens Bevis sitt nye oppfølgingskontor i Himalaya.

I august startet Troens Bevis to nye kontorer i Himalaya og Thailand. Her blir nye troende fulgt opp samtidig som de lokale evangelistene får et evangeliseringsredskap til å bruke i landsbyer, på skoler og i fengsler.

– Brevkurset «Det Nye Liv» er uten tvil en av de mest effektive evangelistene vi har, sier misjonsleder i Troens Bevis, Rune Edvardsen.

Over 96 000 frelst
I løpet av 2012 var det 96 543 elever som fortalte at de hadde tatt imot frelsen etter å ha gjennomført kurset, og samlet fikk oppfølgingskontorene 343 786 nye elever. Troens Bevis har nå ni brevskolekontor rundt om i verden, og i løpet av høsten åpnes det også et kontor i Vietnam. Oppfølgingskontoret i India, Indonesia, Thailand, Himalaya og Vietnam er en viktig del av Troens Bevis sin nye storsatsning i Sørøst-Asia.

På kontoret i Himalaya kan de fortelle at rett etter at de åpnet i august, var det innfødte evangelister som gikk to timer innover i fjellene for å ta med seg brevkurset til en landsby.

– Der var det tre stykker som tok kurset, og som nå er blitt frelst og har begynt å gå i kirken. Deres begeistring over evangeliet har også begynt å smitte over på andre, forteller lederen for oppfølgingskontoret.

I Himalaya sender de også ut brevkurset til et nettverk av lokale menigheter som kan bruke kurset til både oppfølging og evangelisering, og det satses spesielt på å nå studenter i byene.

pastor nirut

Pastor Nirut er Troens Bevis sin samarbeidspartner i Thailand. Her på en pastor- og lederkonferanse i landet.

«Guds datter»
Og på oppfølgingskontoret i Thailand kan de fortelle at de allerede i september skulle printe kurset i 10 000 eksemplarer. Der har de også sendt kopier av kurset til 11 menigheter over hele landet som skal bruke det i tjenesten sin. På en skole som drives av Troens Bevis sin kontaktperson i Thailand, Pastor Nirut, kommer kurset til å brukes i kompendiet til de 1000 elevene som går der. En av de første som er kommet til tro gjennom brevkurset i Thailand er 14 år gamle Laonjai:

«Faren min var den eneste kristne i familien vår med katolsk bakgrunn. Selv vom han fortalte oss bibelhistorier, trodde hverken jeg, min mor eller min søster på Gud. Men det var min beste venn, som er kristen, som overtalte meg til å bli med i kirken hennes og ta kurset. Etter at jeg tok imot troen har mange ting forandret seg. Jeg er glad for at jeg Guds datter. Nå forteller jeg moren min og min søster om Jesus. Tusen takk for Troens Bevis som gir Thai folket en god anledning til å lære Guds historie gjennom brevkurset for å få kunnskap om vår Jesus Kristus.»

55 språk

Det var i begynnelsen av 70-tallet at evangelist Aril Edvardsen skrev kurset for å bruke det til oppfølging under kampanjer og korstog. Han oppdaget nemlig raskt at de fleste nyfrelste i andre land ikke har tilgang på bibler, og la derfor vekt på å inkludere flere avsnitt fra Bibelen som vedlegg i kurset. Brevkurset, som er gratis, er blitt oversatt til 55 språk, og over 5,5 millioner mennesker har gjennomført kurset.

Petra Aasland, leder for brevkurset i Sarons Dal, forteller at hun merker at det er noe nytt som skjer i tiden som vi nå lever i.

– Rett som det er får jeg telefoner fra norske menigheter eller privatpersoner som skal ut og reise eller er kommet i kontakt med innvandrere og vil gjerne ha noe å gi dem på deres språk, slik som arabisk, farsi eller urdu.
Petra forteller også at for noen få år siden var det også en norsk misjonsfamilie som skulle til Thailand ett år. De spurte om tillatelse til å ta med seg brevkurset og få det oversatt til Thai.

– De gjorde et flott arbeid, og nå er det vi som har gleden av å få bruke oversettelsen de fikk gjort på vårt nye oppfølgingskontor i Thailand, sier Petra Aasland.

Kurset er også tilgjengelig på norsk og kan tas gratis på nlschool.com/no. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter