Kjente politikere til Sarons Dal

Søndag ettermiddag kommer kjente politikere til Sommerstevnet i Sarons Dal. Da skal de bli utfordret på sine partiprogram overfor kristenfolket.

Sentrale temaer som bistand, solidaritet, verdier – og hvilken forskjell landet vil oppleve ved de ulike regjeringsalternativene, vil bli debattert under politikermøtet.

Disse deltar: Knut Arild Hareide, KrF, Raymond Johansen, Ap, Ketil Solvik-Olsen, Frp, Svein Harberg, H, Magnhild M. Kleppa, SP, Hans Antonsen, V og Alf Holmelid, SV.

– Troens Bevis ønsker ikke å støtte noen politiske partier fremfor andre. Det er ikke en politisk retning som samler misjonsfolket i Sarons Dal, men misjonsbefalingen om å forkynne Jesus Kristus som verdens Frelser til jordens ender. Vi tror at de fleste politiske partier er representert blant våre støttepartnere. Derfor er det viktig at partiene på Stortinget selv får si hva de ønsker å vektlegge foran stortingsvalget. Hver og en av oss bør sette oss inn i partienes program, før vi bestemmer oss for hvem som skal få vår stemme, sier stevnesjef Sten Sørensen, som tror mange vil komme til politikermøtet i Sarons Dal kommende søndag. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter