Mitt utspill om støtte til Arbeiderpartiet

Mens Rune Edvardsen befinner seg i utlandet har han fulgt debattene som omhandler hans utspill om støtte til Arbeiderpartiet. Nå vil han gjerne kommentere saken selv!

Etter at mange engasjerer seg i at jeg har gitt min støtte til AP i valget, vil jeg først beklage for alle misjonsvenner som har følt seg sviktet ved at mitt politiske syn er blitt frontet. Skulle det imidlertid bli reist noe tvil hos noen om mine synspunkter i fundamentale og viktige bibelske standpunkt, vil jeg presisere at jeg står for Bibelens lære i disse emner.  

At politikk skaper debatt er styrken i vårt demokrati. Det er viktig å huske at politiske partier ikke er en menighet. Politikken må ta for seg de store linjene i samfunnet. Dette har også vært styrken i Norge. Avisen Dagen har brukte god spalteplass angående meg og til og med kalt meg Røde Rune. Det er skrevet noen hundre kommentarer i nettavisen, mange i mot og noen for meg. Mange har brukt sine kommentarer til sin egen valgkamp. Meninger og standpunkt skaper engasjement. Jeg har fått veldig mye støtte i personlige SMS, telefoner og e-post som sier at de ikke tør å si hva de mener, av frykt for konsekvensene fra de kristne. Slikt er trist. Det skulle vel ikke være slik?   

Fokus hos Dagen
Jeg er forøvrig overasket over er at jeg får slik spalteplass i Dagen når jeg sier noe denne ene gangen om politikk. Flere ganger i året kommer jeg hjem fra kampanjer blant unådde folkeslag hvor det har blitt titusener frelst, men da viser ikke Dagen det samme engasjementet. Det er dette som er min oppgave i denne verden, å forkynne et redningsbudskap gjennom egen munn og gjennom 1000 innfødte evangelister som igjen planter menigheter. Det er dette som er Rune Edvardsen og Troens Bevis! Dere som kommer med de sterke uttalelsene mot meg nå – bør ikke glemme det. Vi rapporterer om vekkelse og fremgang for evangeliet og forsøker å vinne denne jorden gjennom handling.

Redaktørene og kommentatorene fra Dagen og Norge i Dag har samme rolle som meg. De er talsmenn til hele kristen-Norge. De lar det skinne gjennom hva de mener politisk. Skulle de ha mere lov til det enn meg og andre norske borgere? Selvfølgelig har de rett til det, og nå bruker de denne saken for alt den er verd, spesielt Dagen

Min fars politiske standpunkt
Jeg vil også klarere at min far, Aril, hadde mye felles ideologi med AP og arbeiderbevegelsen, men han stemte i alle år KrF! Jeg skulle gjerne gitt KrF min stemme jeg også om de ikke gav sin støtte til høyresiden, og spesielt til FRP, som etter min mening ikke står for noe annet i moralske saker enn det som AP blir uthengt for. Nevnes kan homofilt partnerskap. Abortloven stemte de for samme med Høyre. FRP’s liberalisering og frie syn på alkohol og porno burde jo uroe de kristne.  Det er ikke store forskjeller i sakene som AP kritiseres for i forhold til høyresiden. KrF er et godt valg, det vet jeg, men det må være lov å være en god nok troende også i andre partier. AP er vel det partiet som desidert har flest kristne. La oss passe oss at ikke tusenvis av AP-velgere som tror på Jesus, blir stemplet som å være med på å avkristne landet. Selv om de stemmer på AP, er de ikke dermed for abort. Vi finner ikke noe parti som står for alt vi mener er riktig. Det er ikke mulig. Jeg mener det er viktig å påvirke det partiet en stemmer på. Er de kristne bevisste kan de kristne verdiene bli styrket i de store partiene som AP, HØYRE OG FRP. Ville det ikke vært litt merkelig om alle kristne var samlet i ett parti og alle de andre var i ikke-kristnepartier. Det hadde blitt veien mot totalitære samfunn og religions- og borgerkrig.  

Finanskrisen i Europa og USA fører til mindre hjelp til fattige
Mange kritiserer meg for å gå ut offentlig og flagge mitt politiske standpunkt. Det kan være gode argumenter i en slik vurdering. Angående støttepartnerne i Troens Bevis så er de kloke og ivrige mennesker. Det er misjonen som ligger dem på hjertet, og de støtter oss fordi de vil være med å utbre evangeliet til unådde mennesker. Hva jeg har sagt til en journalist i forbifarten rokker ikke ved dere misjonsengasjement. De er med på å fortelle verdens viktigste budskap til denne verden, noe som er mye viktigere enn et stortingsvalg i lille Norge. Mitt hovedanliggende i støtten til AP er at vi trenger å vise solidaritet mere enn noen gang. Jeg har vært i 113 land og er stort sett på veien for evangeliet hele tiden. Her møter jeg en verden som trenger solidaritet og kjærlighet mere enn noen gang. En politiker fra Høyre sier at de skal redusere bistandsmidler fra over 100 land – til mellom 20 og 40 land. FRP sier i sitt program at de skal kutte ned til 15 land. Når verdensøkonomien i Europa og USA er nådd nivåer der land sliter, fører dette til kutt på bistandshjelpen. Jeg tror virkelig Norges hjelp og gode hjerte trengs mere enn noen gang der ute hvor folk sliter for å klare seg. Her syns jeg KrF burde være på den andre siden av sentrum, og sammen med AP fronte disse verdiene, samtidig som det også ville påvirke AP på andre områder.

Oppdraget
Facebook tok syv år til å være rundt hele jorden med sin form for markedsføring. Evangeliet har tatt over 2000 år på å nå halveis. Dette er vårt kall til alle nasjoner og meningsgrupper; å fortelle kjærlighetens budskap. Det er fullbrakt, frelsesverket er ferdig. Det er dette som er mitt oppdrag så lenge jeg kan puste.

Jeg fornekter ikke Bibelen eller evangeliet. Jeg vil bruke all min påvirkningskraft på politikere fra alle partier, også AP for å skape et bedre samfunn der verdiene som Jesus lærte oss skal få plass. Jeg har ikke rett i alt og respekterer at andre skulle mene noe annet. Jeg håper dette forklarer litt mere av artikkelen i Fædrelandsvennen.

Rune Edvardsen-gra-sign-rs200

Rune Edvardsen
Daglig leder, Troens Bevis Verdens Evangelisering 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter