Prester og pastorer i Lister samles

En gang i året inviterer Lister prosti og Troen Bevis til en felles samling for prestene og pastorene i Listerregionen.

Dette er den bredeste samlingen for kirkelige ansatte og menighetsledere i Listerregionen. Representanter fra Pinsebevegelsen, Det Norske Misjonsforbund, Det Norske Baptistsamfunn og Den Norske Kirke samles. Nå nylig var denne samlingen på Menighetssenteret i Kvinesdal.

Samlingen som ble ledet av Glenn Tønnessen fra Troens Bevis og prost Hilde Sirnes, har som oppgave å synliggjøre det brede kirkelige arbeidet som finnes i regionen, samt formidle informasjon og gi inspirasjon. Under samtalen tok en opp utfordringer og muligheter som en fler-generasjonsmenighet har, hvordan barne- og ungdomsarbeidet kan styrkes og hvordan en kan være noe overfor den eldre generasjonen.

Gjennom en presentasjonsrunde ble det anledning til å bli kjent med noe av arbeidet som drives på det enkelte stedet.

Til slutt i samlingen utfordret redaktør og pastor Sten Sørensen om å leve et naturlig og synlig Jesus-liv i hverdagen. Prester og pastorer har et yrke der en fra talerstolen snakker om Jesus. Like viktig er det å formidle denne troen på en naturlig måte på tomannshånd i hverdagen, understrekte Sørensen.

Tags:


 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter