Utfordring å være kvinne i India

I dag feirer vi kvinnedagen og vi setter fokus på situasjonen til indiske kvinner. Visste du at millioner av indiske jentebabyer drepes fordi de er jenter?

India blir ofte kalt «verdens største demokrati». Landet har en voksende økonomi, men samtidig møter de på betydelige utfordringer, spesielt når det gleder fattigdoms- og klimapolitikken. Med over 1,2 milliarder innbyggere er dette nasjonen med nest størst folketall i verden, og ekspertene tror de om få år vil passere Kina. Nesten femti prosent av befolkningen er under 25 år, og med så mange mennesker blir det problemer å skape skoleplasser, arbeid, bosted og helsetilbud. India er et av landene i verdene med dårligst helsetilbud per innbygger. I tillegg topper det listen på flest undervektige barn i verden. 43 prosent av barn under fem år er undervektige og er spesielt utsatt for lidelser og dødelige sykdommer. India er også det landet med flest analfabeter. Hele 270 millioner indere kan ikke lese og skrive. Kvinnene utgjør 2/3 av analfabeterne.

Men landet har også en rekke andre utfordringer. I dag er India et sekulært demokrati og kastesystemet som stammer fra hinduismen ble avskaffet da den tidligere britiske kolonien ble selvstendig i 1947. Frigjøringen skjedde med en ikkevoldelig motstand mot britisk styre, ledet av Mahatma Gandhi og Jawaharlal Nehru. Etter frigjøringen ble det flere voldelige aksjoner mellom muslimer og hinduer som førte til at landet ble separert i to stater, India og Pakistan. Også i dag er det et problematisk forhold mellom landene.

Ofte er det indiske kvinner som lever under de verste forholdene. India er arrangert som det fjerde farligste landet for en kvinne å bo i. Bare kvinner i Afghanistan, Kongo og Pakistan har mer å frykte. Trakassering og vold mot indiske kvinner foregår både i offentlige og privatsfære. Særlig vold i hjemmet og i nære relasjoner er svært vanlig.

Gruppevoldtekter
Da en 23 år gammel kvinne ble gjengvoldtatt på en buss i New Dehli like før jul ble hele verden sjokkert. Den kvinnelige medisinstudenten gikk i om bord i bussen med sin mannlige venn som ble holdt fast under voldtekten. Mennene og sjåføren overfalt jenten og begynte å voldta henne med en jernstang. Etterpå ble hun kastet av bussen og ble kritisk skadet.

Bare uker senere døde en 23 år gammel kvinne etter en ny gjengvoldtekt i hovedstaten. Hundretusener av indere har demonstrerte mot hendelsen og satt søkelys på de underliggende årsakene til misbruk og urettferdighet. Men voldtektene fortsetter. Like etter ble en kvinne på 32 år gruppevoldtatt, drept og hengt halvnaken i et tre.

Hver dag skjer det flere voldtekter i India. Et problem er at de fleste voldtektene blir aldri rapportert. De vanligste reaksjonene fra en kvinnes familie vil være å holde det hemmelig, og ikke informere om eller rapportere overgrepet, verken til politiet eller andre.

Arrangert ekteskap
Fortsatt styres samfunnet på gamle tradisjoner. Selv om India forsøker å være et moderne og utadvendt samfunn. De fleste ekteskap er arrangerte og innebærer ”forhandlinger” mellom familier. I de tilfeller en eller begge parter er motvillig og ikke ønsker å inngå ekteskapet, kan det være snakk om tvangsekteskap. I de mest alvorlige tilfellene snakkes det både om fysisk vold, drapstrusler og frihetsberøvelse, for å tvinge en jente eller gutt til å gifte seg med en de ikke ønsker.

Det er også ulike lover for ekteskapsinngåelse etter hvilken religion man tilhører. Siden over 80 prosent av befolkningen er hinduer, sier det seg selv at svær mange gifter seg under den hinduistiske ekteskapsloven. Ekteskap er svært viktige i India, spesielt for en kvinne. Det generelle synet er at en kvinne bør være gift, og ikke arbeide. Forholdene for enslige er svært vanskelige. Svært mange giftes bort i ung alder, såkalt barnebruder. Selv om det er gitt forbud mot barneekteskap skjer over 40 prosent av verdens barneekteskap i India.

Jenter mindre verdt
Svært mange indiske jentebabyer aborteres, kveles, forgiftes, forfryses eller sultes i hjel, kun for at de er jenter. Sosialøkonomiske forhold er en av årsakene til at jentebarn velges bort. Skikken er at foreldre eller slekten må overlate en medgift til en kvinne når hun gifter seg. Medgiften er en formue som skal balansere den mannlige arveretten, slik at et hushold skal få økonomisk hjelp fra både mannens og hustruens familie. Kravet gjør at mange familier er gjeldsslaver resten av livet og fører til at jenter er mindre ønsket. Selv om myndighetene har gitt forbud om medgift for over 50 år siden, har problemene med medgift heller økt enn avtatt.

Hinduistiske gravskikker spiller også en rolle i hvorfor gutter er mer attraktive en jenter. Hinduer tror at når man dør vandrer sjelen inn i nye vesener som fødes. Denne sirkelen av gjenfødelser kalles samsara og har ingen slutt eller begynnelse. Det er alle hinduers mål om å komme seg ut av gjenfødelsen ved å oppnå moksha som er frihet innen hinduismen. Hinduistiske gravskikker kan derfor spille en rolle med at gutter er mer attraktive. Det er en tro at en far ikke kan oppnå moksha dersom ikke en sønn tenner gravbålet. Slik bringer en sønn ære til familien, mens en datter blir en økonomisk katastrofe.

Når millioner av jentebarn drepes, vokser også et nytt problem frem i India. Ubalansen mellom kjønnene øker, og myndighetene har gitt forbud om å opplyse om kjønn på fosteret ved ultralydundersøkelser. Likevel fortsetter abort og dreping av jentebarn i India.

indiairene web

Ble funnet på søpla
Irene Komanapalli (24) var en av de millioner som var uønsket av sine foreldre. Hun er adoptivdatter til Troens Bevis sine samarbeidspartner i India, Biskop Ernest Komanapalli og hans kone Rachel. Som baby ble hun funnet uttørket på en søppelfylling av en kvinne som gravde i søppelet da hun hørte barnegråtene til Irene. Hun vet hun var svært heldig som ble funnet og velsignet med en god familie, men føler seg veldig trist for de millioner av jenter som blir uønsket av foreldrene.

– Jeg vet hvordan det føles. Jeg har fått en stor familie. Ikke alle er like privilegert, og jeg føler at disse små jentene bør ha et bedre sted å leve, bli elsket og tatt vare på, sier Irene som er snart utdannet jordmor.

I fjor var Irenes første utlandstur, da hun besøkte kvinnekonferansen til Jesus Kvinner i Oslo. Her vitnet hun om hva hun hadde vært igjennom, i håp om at norske kvinner skulle nekte å akseptere at indiske jentebabyer drepes.

– Jeg ønsker at Gud skal bruke meg til å hjelpe disse uønskede jentene, slik som noen hjalp meg. Jeg er snart jordmor. Min bønn er at jeg kommer til å møte mødre som tenker på å avvise de små jentene og råd dem og lede dem til Jesus, slik at de kan gi et trygt og kjærlig sted for jenter å bli født.

– Det er så trist å si at jenter er som en økonomisk katastrofe, spesielt i den hinduistiske religion. Det er smertefullt å høre hvordan jentene blir behandlet i noen hinduistiske familier. Jeg misliker medgiften. Det gir bare ikke mening. Men mange jenter kan ikke gifte seg i mange religioner i India, inkludert kristendommen, hvis ikke medgift er gitt. Ektemenn og deres foreldre straffer sine koner dersom medgiften som kreves ikke er gitt dem. Noen ektemenn slår konene og krever mer også etter de er gift, fortsetter hun og viser frem forlovelsesringen sin.

Til sommeren skal også Irene gifte seg, uten medgift. Foreldrene har funnet flere kandidater, men nå har hun funnet en hun liker og gleder seg til bryllup. Irene vet hun har vært svært heldig med sin familie.

Kvinners rettigheter
India har en egen nasjonal kommisjon for kvinner (National Commission for Women) som skal beskytte og forsvare kvinners rettigheter i landet. Videre har de mange nasjonale lover som skal verne om kvinners rettigheter og sikre at kvinner har like rettigheter som menn. Selv om kvinner og menn har formelt de samme politiske og økonomiske rettigheter, er det fortsatt langt igjen til reell likestilling. Kvinnenes rolle i samfunnslivet varierer sterkt, blant annet ut fra deres regionale, religiøse, etniske og økonomiske tilhørighet. Kvinner i India blir altså i stor grad utsatt for diskriminering og ulike menneskerettsovergrep. Vold mot kvinner er utbredt til tross for nasjonale lover som skal sikre kvinners rettigheter. Samtidig har India flere synlige kvinner enn mange andre samfunn.

La oss være med å be for kvinnene og dagens kvinnesyn i India.

Gratulerer med dagen alle kvinner! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter