Den evangeliske kirken vokser på Zanzibar

Tross trange vilkår forteller Troens Bevis sine innfødte evangelister på Zanzibar at den evangeliske kirken vokser. Spesielt yngre mennesker søker etter sannhet og tar imot evangeliet.

”Vi ser at den yngre generasjonen åpner seg for evangeliet. De unge er ikke tilfreds med religion, men ønsker et virkelig liv,” heter det i en rapport som kom inn fra Zanzibar ved årsskiftet. Der underholder Troens Bevis 19 nasjonale misjonærer.

Det var også på Zanzibar at Aril Edvardsen holdt sin siste kampanje i 2008. Han hadde stor tro på at en evangelisk vekkelse skulle komme til øygruppen. Det var det muslimske ledere som først inviterte han til Zanzibar etter den vellykkede fredskonferansen og kampanjen i Tanzania året før, da Aril Edvardsen samlet de øverste muslimske, kristne og politiske lederne i Dar es Salaam.

Ville åpne for evangeliet
En av hensiktene med Freds- og aidskonferansen som Troens Bevis holdt i august 2008 etter invitasjon fra muslimske overhoder på Zanzibar, var å åpne for dialog mellom muslimene og de kristne på øygruppen. Aril var derfor noe skuffet over den svake deltagelsen fra de kristne, men veldig oppmuntret av åpenheten han opplevde blant mange av muslimene.  De største helbredelsene under den evangeliske kampanjen som fulgte, skjedde også blant muslimer som kom på møtene.

”Ofte vil befolkningen ikke høre om Jesus; men når de blir syke og ikke har det bra, gir det oss en mulighet til å få lov til å be for dem. Ved flere slike anledninger er Guds kraft kommet over de syke og i Jesu navn er de blitt friske. Disse miraklene kan ikke bortforklares, og derfor er det flere i den senere tid som er kommet til tro på Kristus Jesus.” forteller den nasjonale misjonæren Funga.

Kraft og under
Minani, som er en annen av Troens Bevis sine misjonærer på Zanzibar, skriver:
”I et samfunn hvor det koster dyrt å bli frelst, er det mange som gjerne vil møte Jesus, men frykten for konsekvensene gjør at flere i all hemmelighet har felleskap med Jesus. Disse menneskene må vi ikke fordømme, men oppmuntre og elske.”

Shabani, som også jobber fulltid med evangelisering på øygruppen med støtte fra nordiske misjonspartnere, forteller om en familie som oppsøkte han;

– Et foreldrepar kom til meg med barnet deres som var så sykt. De hadde vært alle mulige steder for å søke hjelp, men ingen ting hjalp. Til sist tok de frimodighet til seg og kom til meg for å få hjelp. Dette gav meg anledning til å fortelle dem om Jesus, samt at jeg selvfølgelig også bad for barnet i Jesus navn. Etter en tid kom foreldrene tilbake og fortalte at barnet var blitt helt friskt og at de ønsket å lære mer om Jesus. I dag er de frelst og fylt av Guds ånd og sterke i troen på Jesus Kristus.

Alle de 19 misjonærene beretter om en sakte strøm av mennesker som kommer til tro.
”Det er ikke store skarer som kommer til Jesus her hos oss som i andre deler av verden, men mennesker blir regelmessig frelst, helbredet og døpt.  Vi er overbevist om at det tilslutt vil komme ett sterkt gjennombrudd.” heter det i rapporten. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter