Pygmeer tar brevkurset muntlig

Innfødte misjonærer gir nå store grupper pygmeer på Idjwiøyene i Kongo ”muntlige” brevkurs.

 

– Flere tusen pygmeer som ikke kan lese eller skrive gjennomgår nå brevkurset muntlig, forteller Rune Edvardsen.

Troens Bevis har et brevskolesenter i Bukavu i Kongo som nå betjener ca. 100.000 (!) frelsessøkende elever. Den innfødte misjonæren Chentale er en av flere misjonærer fra Bukavu som drar til pygmeene på Idjwiøyene i Kivusjøen, der de holder muntlige brevkurs for store grupper som ikke kan lese eller skrive. Slik får pygmeene en grunnleggende innføring i Bibelen og evangeliet om Jesus.

Muntlig tradisjon
Det er kjent at stammekulturer som ikke har skriftspråk har en levende fortellerkultur, der de  har trent seg opp til å huske lange og detaljerte beretninger etter hukommelsen, som så blir gitt videre i hvert generasjonsledd.

Ved å gi brevskole-leksjonene muntlig, gjør også misjonærene bruk av denne spesielle evnen til å lære.

Går 3 mil hver dag
Brevskolemisjonærer fra Troens Bevis sin brevskole i Bukavu drar i tillegg også ut til byer og landsbyer i hele Kivu provinsen med brevkurset som evangeliseringsmiddel.

Blant disse misjonærene er Bijou som går ca. 30 km hver dag fra landsby til landsby med kurset, før han drar tilbake for å rette leksjonene.

På denne måten er det nå flere tusen som blir Jesustroende i Nord-Kivu i Kongo.

Kilde: Troens Bevis for November, 2005 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter