– Vil se sjelers frelse

Årets Sommerstevne nærmer seg med stormskritt. En av hovedtalerne på årets stevne er Reinhard Bonnke. Vi har tatt en prat med han nå knappe to måneder før det braker løs i Sarons Dal.

 – Hvilke forventinger har du til årets stevne Sarons Dal?

– Jeg har ett ønske; å se sjeler bli frelst, og at den Hellige Ånd tenner dem i brann og gjør dem til menneskefiskere.

– Du møtte Rune Edvardsen i romjulen. Hvordan opplevde du dette møtet?

– For en fantatsisk Guds mann! Han har virkelig en byrde for de unådde og jeg ser det som et privilegium å ha møtt ham igjen og se hva Gud har gjort med ham. Gud vil bruke ham mektig slik han brukte hans far Aril.

– Hva tenker du om arbeidet Aril Edvardsen, og nå Rune fortsetter å gjøre gjennom Troens Bevis Verdens Evangelisering?

– Aril gjorde et fantastisk arbeid for Guds rike. Han nådde millioner gjennom sine evangeliske kampanjer og også etter hvert gjennom TV-sendingene til Midt-Østen. Dette arbeidet vil Rune Edvardsen og Troens Bevis nå fortsette, til Jesus kommer igjen.

– Hvordan ser du for deg samarbeidet mellom din egen organisasjon, Christ for all Nations, og Troens Bevis fremover?

– Vi har alle ulike  kall og gaver, og innhøstningen skjer med forkjellige redskaper. Så for ikke å la noen korn på åkeren bli igjen, kan vi skape en synergi gjennom å forkynne evangeliet, sammen og hver for oss. Norge, Europa, Afrika – overalt hvor det er en mulighet. Vi ber for Rune og velsigner han og Troens Bevis og ønsker at han skal fortsatt følge sitt kall fra Gud. Vinne sjeler, be for helbredelse av syke og forkynne Ordet – til verdens ender.

  

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter