Lam mann ble helbredet i Burundi

Under korstoget i Burundi i august ble lamme Salvatore fullstendig helbredet.

Torsdag 10. august ble lamme Salvatore båret frem til plattformen av fire venner i Masangazira i Burundi. Anledningen var Aril Edvardsens kampanje der også Burundis president, Pierre Nkurunziza, og en skare på 10 000 mennesker var til stede.

Aril Edvardsen forteller at idet han sa; ”amen” på en fellesbønn for de syke så han 4 menn som stod i nærheten av plattformen hjelpe en mann opp på beina.
– Mens jeg bad så jeg i øyekroken at fire menn som stod i nærheten av plattformen hjelpe en lam mann på beina. Når jeg sa; ”amen” så jeg lamme Salvatore gå frem og tilbake foran plattformen. Snart kom han opp trappetrinnene til plattformen sammen med broren som gikk bak ham.
Etter å ha gått og hoppet av bare glede, kom Salvatore og broren hans til mikrofonen og fortalte den samme historien som står i bibelfortellingen fra Kapernaum, i Markus 2: 1-12, om de fire som brakte den lamme til Jesus. Neste kveld var Savatores historie på kveldsnytt på Burundis nasjonale TV-kanal.

Varer helbredelser?
– Varer helbredelser og mirakler? Ja, de fleste gjør det, skriver Aril Edvardsen i Høsten i Flammer for november.  – Er miraklene bare psykologiske, oppblåst gjennom slitsom og anstrengende viljesmakt, kan de bare vare en stund.
Dagen etter, før han skulle preke, ropte Aril Edvardsen etter Salvatore i folkemengden. Han kom igjen opp på plattformen og fortalte at han hadde gått en lang vei gjennom fjellene for å komme til dette møtet.

– Er mirakler i Jesu navn ekte? Varer de? Ja, Salvatore nøt mirakelet sitt. Han var ivrig etter å vise folket i Nord-Burundi at Jesus er en mirakelmann og Frelser. Derfor kom han også igjen den tredje kvelden, for å vise at Jesus hadde fullstendig helbredet ham, skriver Edvardsen.

Kilde: Høsten i Flammen for november 2006. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter